Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

TESCO edícia č.14

Dovoľte, aby sme vám predstavili náš projekt v 14.- tej edícii: 

KÔLŇA PRE NÁRADIE PRE ŠKOLSKÚ VINICU A SAD PRE DETI ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Začiatok projektu (dátum)
25.3.2024

Koniec projektu (dátum)
1.6.2024


Aké sú ciele, ktoré chcete projektom dosiahnuť?
Vďaka predchádzajúcej edícii budujeme školský vinohrad a sad pre žiakov základnej školy, kde budú chodiť
priamo žiaci pracovať a učiť sa pestovať vinič, drobné ovocie a stromové ovocie. Aby mohli vykonávať
sadovnícko-ovocinárske práce je potrebné mať patričné náradie a tieto vhodne skladovať, aby nedošlo k ich
znehodnoteniu. Súčasne je potrebné toto náradie zdieľať medzi viacero žiakov, keďže sa budú postupne
striedať pri starostlivosti o školský vinohrad a sad.

Aký prínos bude mať váš projekt pre okolie? Budete do projektu priamo zapájať aj dobrovoľníkov z okolia?
Projekt má povzbudiť mladých ľudí k tradičnému vinohradníctvu a ovocinárstvu, ktoré majú hlboké korene
vo Vajnoroch. Chceme do projektu zapojiť priamo žiakov a rodičov základnej školy, pričom vypestované
ovocie bude pre potreby školy. Sekundárnym prínosom by mal byť novovytvorený vzťah mladých ľudí k
vinohradníctvu a ovocinárstvu nakoľko mnohých z nich majú v rodinnom dedičstve vinohrad, ale nik z rodiny
sa o neho nestará. Treba deti naučiť ako sa používa jednotlivé záhradnícke náradie.

Pri realizácii projektu budeme konzultovať realizáciu s majstrami, ktorí nám budú vedieť poradiť ako urobiť
kôlňu na náradie tak, aby bola čo najviac odolná voči vandalizmu a súčasne esteticky dopĺňala školský
vinohrad a sad. Veríme, že zapojíme do realizácie aj šikovných dobrovoľníkov.


Ako budete propagovať projekt počas hlasovacej fázy?
Projekt budeme propagovať na našej webovej stránke, na našich sociálnych sieťach - Facebook, Instagram,
Linkedin, Twitter, Youtube. V danom období organizujeme v Komunitnom vinohrade spoločenské akcie, kde
priamo chceme ľuďom odprezentovať naše úsilie o vzdelávanie mladej generácie v oblasti vinohradníctva a
ovocinárstva. Súčasne budeme realizovať priame ukážky pre žiakov pri výsadbe a vytvorení realizácie
vinohradnícko-ovocného sadu. Chceme osloviť aj iné školy mimo Vajnor.


Ako budete propagovať projekt počas realizačnej fázy?
Projekt budeme propagovať na našej webovej stránke, na našich sociálnych sieťach - Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Youtube. V danom období organizujeme v Komunitnom vinohrade spoločenské akcie, kde priamo chceme ľuďom odprezentovať naše úsilie o vzdelávanie mladej generácie v oblasti vinohradníctva a ovocinárstva.


Prosím napíšte krátky pútavý text o svojom projekte tak, ako by ste ho chceli odprezentovať verejnosti (text bude umiestnený na hlasovacích zariadeniach a na webe k projektu).
Podporte vytvorenie školskej vinice a ovocného sadu priamo v areáli Základnej školy vo Vajnoroch. Pomôžte nám v mladých Chceme v mladých ľuďoch zapáliť lásku pre pestovanie hrozna a ovocia a tak vychovať našich nástupcov,
ktorí budú pokračovať v projekte na revitalizáciu zanedbaných Vajnorských vinohradov. Vráťme im zašlú
slávu, zachráňme dedičstvo našich otcov a vytvorme miesto pre aktívny odpočinok. Spolu pomôžeme
prírode a príroda potom pomôže nám. Naučme ich pracovať so záhradníckym náradím a starostlivosti oň.
Ďakujeme.

Odhadovaný počet dobrovoľníov, ktorí sa budú podieľať na projekte:
Nakoľko sa jedná o projekt, kde je dôležitá odbornosť a majstrovstvo, tak počítame, že budú do projektu
zapojení cca 5-ti ľudia priamo a 10-ti nepriamo ako dohľad.

Popis projektu a odhadovaný rozpočet 

Drevená záhradná kôlňa 800
Náradie na zemné práce 200
Ovocinárske náradie 200

Ak budú dobrovoľníci zapojení do projektu, popíšte prosím čomu sa budú venovať.
Naučíme ich komplexnú starostlivosť o vinicu a ovocné stromy. Na začiatku ich starostlivosť bude spočívať v polievaní a vyplievaní okolo novo zasadených štepov a stromčekov. Každým rokom budú jednotlivé odborné práce pribúdať a preto aby sme ich vzdelali, budeme ich školiť aj na už vyrastených viniciach a ovocných stromoch, ktoré zachraňujeme vo vinohradoch. Je to projekt na desiatky rokov.

Tak toto je náš projekt a plán. Budeme radi, keď nás podporíte a svojim vhodením žetónu do hlasovacieho zariadenia urobíte tak prvý krok k naplneniu tohto projektu. Súčasne chceme poďakovať  Nadácii Pontis, ktorá má tieto projekty na starosti.