Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Granty, dotácie, nadácie, výzvy

Náš spolok ako občianske združenie sa aj podľa našich stanov bude uchádzať o možnosť získania finančných prostriedkov na základe rôznych výziev, grantov, dotácii, či nadácii. Tu by sme Vás chceli informovať o jednotlivých našich aktivitách v tomto smere, aby ste videli, že nič nenechávame iba na náhodu.

Veríme, že aj vy nám raz dáte nejakú svoju podporu, alebo nám budete aspoň držať palce pri jednotlivých výzvach.

Budeme radi ak nás budete informovať o takýchto možnostiach ak sa o nich dozviete, lebo naše kapacity nám neumožňujú sa venovať všetkému v plnej miere.

Na výzvy a granty by sme chceli na základe našich potrieb a skúseností z predchádzajúceho obdobia, v ktorom sme vykonávali činnosti na záchranu vajnorských vinohradov za účelom napomáhať trvalému rozvoju vinohradníctva a vinárstva ako súčasti nášho prírodného, kultúrneho a historického dedičstva vo Vajnoroch. Preto dnes vieme, že toto by mali byť naše oblasti:

Udržanie tradícií, ľudových zvykov a kultúry vychádzajúcej z dedičstva našich predkov

Už minulý rok sme zo svojich financií zorganizovali a oživili tieto staré tradície, ktoré sa kedysi v súvislosti s vinohradníctvom dodržiavali u našich predkov:

Posedenie s Vajnorskou dychovkou vo vinici a posvätenie vinice na sviatok Sv. Urbana: https://www.viavitis.sk/novinka/22491/na-urbana-v-sirokem

Svätomartinské požehnanie mladého vína: https://www.viavitis.sk/novinka/25830/svatomartinske-svatenie-vina 

Kedysi vo Vajnoroch boli aj vinobrania, ale v roku 2021 sme sa aktívne zapojili do akcie Vína v parku organizovanej Mestským úradom Bratislava - Vajnory, ktorá mala vynikajúci ohlas a veríme, že sa stane pravidelnou každý rok.

Rozvoj a podpora turistiky resp. cykloturistiky v rámci vinohradov s možnosťou oddychu a gastronómie.

Chceli by sme na tieto akcie pritiahnuť viac ľudí a oboznámiť ich s históriou a kultúrou Vajnorákov a ich tradícií. Nakoľko náš komunitný vinohrad je cca 100 metrov od cyklistickej cesty JURAVA, tak by sme chceli urobiť odbočku s ceduľami a tabuľou smerom k nášmu zachraňovanému vinohradu. Tu im urobiť miesto, kde by si mohli dať svoje bicykle do stojanov a posedieť si v lone prírody (vinohradov) s možnosťou aj občasného občerstvenia. Urobiť tam lavičky, smetné koše, smerové alebo informačné tabule, cyklostojany a kvetináče na ruže, lebo ruža patrí do vinohradu, ale dnes ju tam ťažko nájsť. Dokonca by sa dala pre horské bicykle navrhnúť paralelná trasa priamo cez vinohrady s úchvatnými výhľadmi z úpätia Malých Karpát.

  Máme skúsenosti, že vinohrady zaujímajú aj Bratislavčanov, čo sme si overili na akcii Víkend otvorených parkov a záhrad, kde nás prišli navštíviť ľudia aj z Petržalky https://www.viavitis.sk/novinka/23218/vikend-otvorenych-parkov-a-zahrad  Chceli by sme viac spropagovať Vajnorské vinohrady v rámci Malokarpatskej vinohradníckej cesty nakoľko sme zistili, že Vajnorské vinohrady nie sú v povedomí Bratislavčanov. Všetci evidujú Račianske a Jurské, ale sú prekvapení, keď im povieme, že sú tu aj Vajnorské vinohrady.  Preto by sme chceli urobiť informačnú tabuľu (tabule), ktoré by ich o tejto skutočnosti informovali. Nuž a súčasne by sa prepojilo chýbajúce ohnivko medzi Račou a Jurom.

Biodiverzita, biologické pestovanie viniča, riešenie klimatických zmien a prisposobenie sa, nezaťažovať životné prostredie, ale mu pomôcť sa zotaviť.

Veľkým problémom, ktorý nás pri záchrane vinohradov trápi sú obrovské suchá počas leta. V jarných mesiacoch síce tečie povedľa vinohradu potok, ale ten je celý zarastený a priam neprístupný na čerpanie vody nehovoriac o tom, že v priebehu mesiaca máj úplne vyschne. Radi by sme preto umiestnili do lokality nejaké zberné nádoby na vodu, ktorú by sme potom mohli počas letných mesiacov využívať pri obrábaní vinohradu.

Vinohrad chceme obrábať biologickým spôsobom, t.j. vysadiť lúčne kvety do riadkov a tie potom používať ako prirodzené hnojivo. Tak isto na postreky používame iba biopostreky na báze prírodných výťažkov z rastlín, avšak to chce častejšie postrekovanie (máme nedostatok vody) a metrologickú stanicu pre zdravú vinicu- VIN LINK =Informovaná cielená ochrana na základe sledovania meteorológie priamo vo vinohrade počas celej sezóny udrží vinič v zdravej kondícii. Vinohradník tak môže vyťažiť z možností sezóny maximum. Môže bezpečne dopestovať hrozno vysokých kvalít ako základ pre charakterové vína s prívlastkom, ktoré zvýrazňujú osobitosť lokality – terreoir.
Od začiatku sezóny sleduje trend počasia a rozpozná už na začiatku sezóny, či pre peronospóru, múčnatku a pre pleseň sivú sú vôbec podmienky aby choroba mohla spôsobiť škody, či je výskyt dostatočného množstva infekcie v danej sezóne.
VinLink sleduje rytmus vývinu a dynamiku rozvoja patogéna. Infekčný tlak chorôb je podmienený aktuálnym počasím priamo vo vinohrade a prebiehajúcou fenofázou viniča. Pri určení ochranného zásahu sa berú do úvahy aj špecifiká vinohradu – citlivosti odrôd a polohy, architektúry porastu a uskutočnené postreky v priebehu sezóny.
VinLink poskytuje včasné upozornenie na infekciu peronospóry, múčnatky a plesni sivej, aby umožnil robiť len nevyhnutné postreky s menej agresívnymi účinnými látkami či s úplne ekologickým systémom ochrany. Takáto inteligentná ochrana založená na meraní intenzity infekcie šetrí prírodu a znižuje finančnú náročnosť.
Vinohradník zaznamenáva uskutočnené postreky k nameraným meteorologickým údajom a infekčnom tlaku chorôb, aby mal v elektronickej forme zachovaný prehľad o celej sezóne na ročný výkaz pre dotácie v integrovanej a v ekologickej ochrane.

Vzdelávanie mladých ľudí, vedenie k dobrovoľníctvu ako forma osobnej realizácie v prospech ľudstva, občiansku participáciu na živote spoločnosti, optimálna forma trávenia voľného času.

Chceli by sme sa zamerať na Podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v areáli vinohradu. Náš komunitný vinohrad https://www.facebook.com/viavitishonSiroke je ľahko prístupný ako pre školy a škôlky z Vajnor, ale aj z Rače, alebo na bicykloch z Jura. Prípadne aj  zo stredných škôl na území Bratislavského samosprávneho kraja https://www.viavitis.sk/12285/kde-nas-najdete

Už minulý rok sme zo svojich financií zorganizovali pre študentov stredných škôl dobrovoľnícke brigády s odborným výkladom ohľadom vinohradníctva  o dôležitosti vinohradov pre Bratislavu ich historické  zastúpenie v BSK.

https://www.viavitis.sk/novinka/24859/dakujeme-dobrovolnikom-pocas-tyzdna-dobrovolnictva

Túto činnosť by sme radi rozvíjali a vytvorili pre nich náučný chodník, kde by sa mohli aj sami, alebo v doprovode dospelých osôb dozvedieť informácie viažuce sa k danej lokalite, ale aj o histórii vinohradov a Bratislavy.

Súčasne máme v pláne do pedagogického procesu smerom k prírode zapojiť aj základné školy formou stavby hotelov pre hmyz, či vtáčích búdok, alebo úkrytov pre jašterice, aby vedeli ako je príroda nezastupiteľná pre ľudstvo. Je tu obrovský priestor pre ich umiestnenie. Totižto pri rozhovore s 12-ročnými deťmi u nás vo vinohrade zisťujeme, že ich predstava o získaní ovocia a zeleniny je z obchodu ☹ .

Je tu možnosť aj vytvorenia priestoru pre školské výlety, najmä v dobe kedy pohyb detí na čerstvom vzduchu je vítanou aktivitou

Múzem vinohradníctva priamo vo Vajnoroch, miestnosť na koštovky a prezentáciu vinárstva pre návštevníkov Vajnor.

V našich cieľoch máme aj vytvorenie Vinohradníckeho múzea vo Vajnoroch, https://www.facebook.com/rolnicka181/?ref=pages_you_manage  kde by sme chceli získať staré náradie od Vajnorákov a toto dať zreparovať, tak aby sme ho potom mohli prezentovať v zamýšľanom múzeu. Od vedenia mestskej časti máme podporu a predpokladáme, že jeho spustenie by mohlo byť v priebehu roka 2022.  Tu by sme chceli urobiť v zadnej časti výsadbu viniča starým spôsobom pri štekoch, aby ľudia a deti na exkurziách spoznali aj sratý spôsob obrábania, nakoľko v dnešnej dobe sa už vinohrady robia formou drôtenky a stĺpov.

Nuž a v neposlednej rade chceme a pomaly to aj realizujeme z vlastných zdrojom, nájsť staré fotografie s tématikou vinohradníctva tie potom prezentovať verejnosti a rôznych akciách: https://www.viavitis.sk/novinka/23218/vikend-otvorenych-parkov-a-zahrad

https://www.viavitis.sk/novinka/23822/podakovanie-za-akciu-vina-v-parku

https://www.viavitis.sk/novinka/24858/obzinky-na-gazdovstve-s-nasou-ucastou

 

Keďže doteraz sme tieto činnosti organiizovali iba v obmedzenej miere, získaním dotácií by sme chceli tieto aktivity otvoriť nie len pre Vajnorákov, ale aj návštevníkom z Bratislavy, či zahraničným návštevám, ktoré prídu do Bratislavy.

Tu je zoznam výziev, ktorý sme sa zúčastnili, kde sme vypracovali projekty a kde sme sa uchádzali o dotácie. Nie všetky nám vyšli, ale zase na druhú stranu nás posunuli určite dopredu. Chceme, aby ste vedeli ako sa nám darí a že nesedíme iba na zadku a nečakáme na ruku dobrodincov.