Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

REALIZUJEME

Ako sme vás už informovali , v našom druhom podanom grantovom projekte, sme už neboli úspešní tak ako v prvom a preto sme sa nemohli pustiť do jeho plnej realizácie, ale iba čiastočnej prípravy. Preto sme sa rozhodli znovu s týmto projektom zabojovať v edícii č.12

logo-sk-800na600

Avšak aj za získanú sumu 300 ,-€ sme urobili kus práce vo vinohrade, ktorý je vidieť a zapojili sme ako komunita do tejto činnosti aj mladých ľudí. 

Tu je k tomu správa:

Zhodnotenie realizácie projektu

1) Stručne zhrňte priebeh a výsledky projektu :

Nakoľko získaná suma nám neumožňovala zrealizovať plánovaný projekt, rozhodli sme sa financie využiť v existujúcej komunitnej vinici, v ktorej zaškoľujeme mladých ľudí, ktorí majú záujem o prácu vo vinici, alebo nám chcú dobrovoľne pomáhať pri záchrane Vajnorských vinohradov. Vďaka tomuto grantu sme mohli nakúpiť štiepku, ktorá slúži ako kompost a výživu pre korene viniča v zachraňovanej vinici. Plus sme nakúpili vtáčie búdky, ktoré boli osadené hneď vedľa vinohradu a v neďalekom lesíku za účelom prilákať do blízkeho okolia vtákov. Nuž a aby sme prilákali aj ľudí na aktivity poriadané naším spolkom, tak sme na navštevovaných miestach vo Vajnorských vinohradoch umiestnili uzavreté boxy na infoletáky s informáciami o nás.

2) Aké ciele sa podarilo  a nepodarilo splniť:   

Podarilo sa dostať mladých ľudí do prírody pri osádzaní vtačích búdok

3) Kvantitatívne výsledky projektu (merateľné údaje, konkrétne počty zapojených účastníkov, akcií, výsledkov, kusov a pod.):

Pri jesenných prácach nám pomáhalo cca 10 detí a 20 dospelých ľudí

4) Počet ľudí, ktorým projekt pomohol priamo (dlhodobejší, resp. intenzívnejší zásah), ak treba, uveďte za aké obdobie:

10 členom Vajnorského vinohradníckeho spolku, ktorí sa starajú o komunitný vinohrad, ktorý majú v prenájme od 80-tich majiteľov.

5) Kvalitatívne výsledky projektu (prínos projektu pre komunitu, resp. cieľovú skupinu):

Sme zase o krok ďalej v našej snahe o záchranu Vajnorských vinohradov. Už aj pri pohľade cez Google maps sa dá rozoznať, ktoré vinohrady sú v starostlivosti ľudí a ktoré sú zanedbané....