Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

REALIZUJEME

Zámer projektu

Názov projektu

Čerešňová alej popri ceste vo vinohradoch

Presná poloha, názov lokality, kde sa bude projekt realizovať, GPS súradnice lokality

Od bodu:

48° 13' 19.206667" N 17° 10' 41.4895535" E

Až po bod:48° 13' 21.7825188" N 17° 10' 57.1515083" E

Mestská časť Vajnory, Bratislava. Cesta spájajúca Vajnory so Svätým Jurom paralelne s hlavnou cestou. Cesta je dnes využívané cyklistami nakoľko tade vedie trasa JURAVA.

Pozemok je vo vlastníctve PD Vajnory

logo_pdvajnory

Zámer projektu

Cieľom projektu je prinavrátenie pôvodných ovocných stromov späť do vinohradov a skultúrnenie miesta, ktoré slúži ako jedno z hlavných vstupov do verejnosťou hojne navštevovaných, Vajnorských vinohradov. Okrem iného aj týmto spôsobom plánujeme vytvoriť priestor ponúkajúci možnosť pre rekreáciu, oddych a edukáciu (o vinohradníctve a ovocinárstve) pre širokú verejnosť, mladých aj starých a školy. Na momentálne neudržiavanom pozemku je plánovaná výsadba cca. 35 kusov ovocných stromov veľkého vzrastu, pôvodných Slovenských odrôd v 10 metrovom spone. Do vykopanej jamy bude zapracovaných 40 kilogramov kompostu a do vrchnej časti pôdy aplikovaný hnoj (cca. 100kg). Na povrch bude zapracovaná vrstva drevnej štiepky hrubá cca. 20 centimetrov v kruhu s priemerom 1,5 metra ako ochrana proti presúšaniu pôdy okolo stromov a pre zadržiavanie pôdnej vlhkosti. Kedže sa jedná o neoplotenú lokalitu, prístupnú širokej verejnosti ale aj srnčej zveri, každý strom bude chránený proti ohryzu kolovou ohradou s pletivom. Daná lokalita slúži ako jeden z hlavných vstupov do Vajnorských vinohradov a nachádza sa na cyklistami hojne frekventovanej ceste spájajúcej Raču, Vajnory so Svätým Jurom. Lokalita je využívaná širokou verejnosťou, momentálne avšak iba ako priestor pre tranzit, bez možnosti zastavenia. Cieľom projektu je vytvoriť priestor ponúkajúci možnosť pre rekreáciu, oddych a edukáciu (o vinohradníctve a ovocinárstve) pre širokú verejnosť, mladých aj starých a školy Pôda na ktorej sa plánuje výsadba stromov pozostáva momentálne z neudržiavaných trávnatých porastov, náletových drevín a odpadkov. Jednotlivé jamy pre stromy budú exaktne zamerané a vykopané ľahkou technikou, aby nedošlo k utlačeniu okolitej pôdy. Hlina v jame bude obohatená o kompost, vrchná vrstva o hnoj a úplne navrch bude navŕšená drevná štiepka zabraňujúca presychaniu pôdy okolo sadeníc stromov v letných mesiacoch. Sadenice budú následne obkolesené pletivom aby sa zabránil ohryz srnčou zverou.

Popíšte východiskovú situáciu projektu

Súčasný stav danej lokality, ako aj veľkej časti Vajnorského vinohradníckeho chotára je žiaľ žalostný. Miesto je zarastené a slúži iba ako neudržiavaný porast popri ceste. Lokalita je jedinečná svojou kľúčovou polohou, je vstupnou bránou do vinohradov, je križovatkou ciest a spojnicou medzi Račou, Vajnormi a Svätým Jurom. Prínos projektu je vytvorenie nového, verejného priestoru na oddych, budovanie povedomia o vinohradoch a ovocných stromoch v nich, biodiverzite a udržateľných spôsoboch starostlivosti a obhospodarovania vinohradníckej krajiny.

Uveďte dôvod, pre ktorý ste sa rozhodli zapojiť do riešenia vášho projektu, čo bolo pre vás motiváciou a impulzom.

Vajnorské vinohrady nám miznú pred očami. A nielen tie. Aj mnoho pôvodných, ovocných stromov, ktoré boli vysádzané na krajoch pozemkov, na medziach a tvorili prirodzenú bariéru v krajine sa dnes strácajú a degenerujú v záplave náletových drevín. Bývalá neoddeliteľná súčasť kultúrnej, obhospodarovanej krajiny sa vytráca v nedohľadne. Preto sme identifikovali zanedbané, ale rekreantmi hojne navštevované miesto, kde by sme radi v tieni budúcich ovocných stromov ľuďom vyrozprávali príbeh o ovocných stromoch v (nielen) Vajnorských vinohradoch.

Uveďte odhadom počet ľudí a partnerov, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu (mimovládne organizácie, obyvatelia, žiaci, učitelia, rodičia, dôchodcovia, športovci...)

Vajnorský vinohradnícky spolok je organizácia, ktorá sa podieľa na záchrane vinohradov vo Vajnoroch na komunitnom princípe. Dôkazom okrem iného je aj komunitný vinohrad Široké, ktorý funguje pod gesciou spolku s účasťou širokej verejnosti z celej Bratislavy (https://www.facebook.com/viavitishonSiroke). Odhadnúť počet účastníkov, ktorí sa zúčastnia na projekte je náročná otázka keďže závisí aj od účasti dobrovoľníkov od jednotlivých našich partnerov. Vajnorský vinohradnícky spolok spolupracuje s Bratislavským dobrovoľníckym centrom (BDC), rôznymi firemnými dobrovoľníkmi, Vajnorským okrášľovacím spolkom, ale aj so základnými a strednými školami z Bratislavy a Strednou odbornou školou vinársko-ovocinárskou z Modry. Predpokladáme, že v priebehu 2 mesiacov trvania projektu sa zúčastnia dobrovoľníci zo spolku, z BDC, dobrovoľníci z firiem, obyvatelia z Vajnor a v neposlednom rade žiaci a žiačky zo škôl. Minulý rok sa zúčastnilo na brigádach okolo 200 ľudí a tento rok nepredpokladáme, žeby ich malo byť menej, vidíme to skôr optimisticky, že to bude viac. Na samotný deň výsadby plánujeme pozvať čo najväčší počet ľudí a preto si dovolíme tvrdiť, že sa za 2 mesiace trvania projektu “otočí “ okolo 60 – 80 dobrovoľníkov a podporovateľov. Čo sa týka počtu partnerov, predpokladáme do 10 partnerov z oblasti vzdelávania, mimovládnych organizácií a firiem.

Ako bude upravený priestor slúžiť verejnosti?

Novovytvorený priestor má slúžiť širokej verejnosti, výletníkom a cyklistom ako miesto zastávky, kde si budú môcť sadnúť, oddýchnuť si a načerpať novú energiu v tieni stromov. Počíta sa s umiestnením lavičiek, servisného cyklostojana ako aj rôznych informačných a vzdelávacích tabúl. Ďalšou, nemenej dôležitou funkciou sadu je jeho edukatívna funkcia. Keďže uvedené miesto je vstupnou bránou do vinohradov, chceme využiť túto jedinečnú možnosť a poukázať na tradíciu vinohradníctva v regióne, kritickú situáciu ktorej čelí a možnosť pre každého (aj toho kto nevlastní pôdu) zapojiť sa do záchrany, adoptovať si vinohrad a s odbornou pomocou Vajnorského vinohradníckeho spolku udržateľným spôsobom obhospodarovať vinicu. Prečo udržateľným spôsobom? Nuž vinicu dnes chápu mnohí ako monokultúry viniča a v skutočnosti tak tomu aj v mnohých prípadoch veľkých vinohradníckych spoločností je. V minulosti boli avšak kopce Malých Karpát posiate mnohými menšími vinicami, oddelených od seba ovocnými stromami, lieskami, kultúrnymi kríkmi a dokonca sa pestovala priamo vo vinohradoch aj zelenina a chovali včely. Našim cieľom v spolku je obnoviť túto biodiverzitu, vytvoriť podmienky pre návrat opeľovačov, redukovať používanie chemických postrekov a vrátiť život späť do Vajnorských vinohradov. Preto si myslíme, že osloviť za týmto účelom verejnosť sadom pôvodných druhov ovocných stromov na mieste, kde by to nečakali (priamo pri vstupe do vinohradov), je v kombinácií s našou každodennou snahou účinným spôsobom ako osloviť ľudí a prispieť k záchrane vinohradov a pôvodných odrôd ovocných stromov vo vinohradoch.

Aká je približná veľkosť vybranej plochy (m2 )? Do časti "Prílohy k žiadosti - Galéria" nahrajte prehľadný situačný náčrt alebo fotografiu plochy.

Orientačná plocha výmery parciel na ktorej plánujeme umiestniť čerešňovú alej je 3500 m². Jedná sa o parcely 4260 a 4261/1, ktoré su obe vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Vajnory.

Uveďte popis a počet všetkých druhov zelene plánovanej na výsadbu. Osobitne, uveďte počet drevín (stromy a kríky) a odôvodnite ich výsadbu.

Plánujeme vysadiť alej 35 stromov čerešní pôvodných, dlhovekých odrôd. Druh ovocného stromu bol zvolený na základe konzultácie s odborníkmi z ovocnej škôlky Ovocný Strom, pánom Ľudovítom Vašom a Jánom Veselým. Okrem toho, že sa čerešne pôvodne vyskytovali vo vinohradoch, sú vhodné pre opeľovačov a prosperujú na náročnejších, exponovaných stanoviskách. V neposlednom rade bol pri výbere zohľadnený estetický faktor stromov, dlhovekosť a intenzita kvitnutia.

Dodávateľ, od ktorého plánujete sadenice a materiál zabezpečiť.

Dodávateľom ovocných stromov sú odborníci za slovo vzatí, záchranci, šľachtitelia a pestovatelia pôvodných druhov dlhovekých ovocných stromov – Ľudovít Vaš a Ján Veselý z ovocinárstva ovocný strom - https://ovocnystrom.sk/. Všetok zvyšný potrebný materiál na výsadbu bude dodaný lokálnym výrobcom z okolia Bratislavy.

Aká je záhradná a parková architektúra - popis, počet prvkov (ak je možné, nákres alebo foto nahrajte do časti "Prílohy k žiadosti - Galéria").

Vzhľadom na výšku rozpočtu budú v súčasnej fáze obnovy tohto priestoru odstránené náletové dreviny a pomulčovaná stávajúca trávna plocha. Následne bude v jednej čiare, vo vzdialenosti 10 metrov vysadených 35 dlhovekých ovocných stromov. Stávajúci trávny porast bude doplnený o zmes lúčnych kvetov vhodných pre opeľovačov. V prílohe pripájame vizualizáciu. V závislosti od finančných možností je v budúcnosti plánované osadenie lavičiek, servisného cyklostojanu a vzdelávacích informačných tabúl.

Uveďte, kto a akým spôsobom bude zabezpečovať následnú starostlivosť aj po skončení realizácie (zavlažovanie vysadených drevín, údržba priestoru, jeho využívanie a pod.)

Následnú starostlivosť o ovocnú alej a priľahlý priestor budeme zabezpečovať priamo my (Vajnorský vinohradnícky spolok), prostredníctvom našich členov a našej techniky. Disponujeme vlastným traktorovým mulčovačom a traktorovou kosačkou na údržbu zelených plôch okolo stromov a celého rekreačného priestoru. Príkmenná oblasť bude zabezpečená kosením motorovým vyžínačom a závlaha je riešená z cisterny ťahanou za malotraktorom, ktorou zavlažujeme sadenice viniča vo vinohradoch. V prípade vyschnutia sadenice stromu bude táto nahradená novou na náklady Vajnorského vinohradníckeho spolku. Hlavný zodpovedný sa správu je predseda spolku, ktorý kontroluje údržbu a plánuje kalendár zodpovedných členov na daný mesiac za údržbu, na rotačnom princípe. Strihanie a odbornú starostlivosť o stromy zabezpečí rovnako náš spolok v konzultácií s ovocinármi – dodávateľmi stromov. Táto spolupráca bola v prípade realizácie projektu už potvrdená.

Uveďte spôsob prezentácie projektu a aktivít v mieste realizácie.

Samotný projekt a aktivity k tomuto projektu chceme v prvom rade prezentovať na našej webstránke www.viavitis.sk, kde mu bude vyhradené jedna celá časť webu. Tak isto bude robená prezentácia v našich sociálnych sieťach ako je facebook, instagram, twitter, linkedin, youtube, pinterest a do blízkej budúcnosti plánujeme informovať aj cez tiktok, aby sme oslovili aj tú najmladšiu možnú generáciu. Informácie z nášho facebook zdieľami aj na facebookovych skupinách obyvateľov Vajnor, Rače, a Jura. Máme zavedený newsletter, cez ktorý pravidelne informujeme záujemcov o našich novinkách. Súčasne ak nám to redakčná rada odsúhlasí, radi by sme obyvateľov Vajnor informovali cez Vajnorské novinky, čo je časopis pre domácnosti vo Vajnoroch (už sme tam v minulosti publikovali). Uvažujeme aj o väčšej participácii vajnorákov formou, zober si svoj strom do opatery. Toto by sme radi vykonzultovali aj so základným školami, ktoré pôsobia vo Vajnoroch. Súčasne spolupracujeme s Bratislavským dobrovoľníckym centrom, takže určite budeme aj v rámci tejto spolupráce propagovať daný projekt výsadby stromov. Okrem internetu a printového vajnorského časopisu, máme vo vinohradoch osadenú fyzickú informačnú tabuľu a podobnú plánujeme osadiť aj v mieste realizácie výsadby. Už dnes využívame daný priestor, aby sme informovali širokú verejnosť o akciách organizovaných naším spolkom. Tak isto formou informácií cez plagáty spolupracujeme s neďalekým cyklobufetom Optimista, kde si informáciu môžu prečítať zákazníci. Máme priestor a kapacity aj na ďalšie prezentácie v masovokomunikačných inštitúciách, pokiaľ nám budú vedieť vytvoriť priestor. Nuž a v poslednom rade plánujeme aj osobné pozvania na deň D, kedy sa bude realizovať výsadba.. Nám ide o celospoločenský úžitok o čom svedčí aj fakt, že stromy sú na cyklotrase, ktorá spája lokality Rače, Vajnor a Sv. Jura.

„Zasadiť strom znamená vykonať čin vzájomnosti a lásky
k blížnym. Pretože ten, kto ho sadí, nie je ten, ktorý usadne v jeho tieni.“

Marcel Prévost

 

Projekt bol podporený z programu Sadíme budúcnosť, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis s finančnou podporou partnera výsadby Nadácie Slovenskej Sporiteľni. Pozemok na tento projekt nám dal k dispozícii majiteľ PD Vajnory. Vďaka týmto organizáciám sme mohli realizovať tento projekt, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

sadime_buducnosť_logo

ekopolis logo logo_pdvajnory

Terajší stav:

20220122_16460120220122_16461520220122_16462020220212_16482120220212_16484220220328_08460720220328_084615

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
písomný_súhlas_vlastnika_PDVajnory Veľkosť: 599 kB Formát: pdf Dátum: 14.3.2022
Vyhlásenie_o_starostlivosti Veľkosť: 467.8 kB Formát: pdf Dátum: 14.3.2022
DM_sadimebuducnost Veľkosť: 30.8 MB Formát: pdf Dátum: 9.2.2022
PROPOZÍCIE-ZELENÉ-OÁZY-2022_fin Veľkosť: 282.5 kB Formát: pdf Dátum: 11.2.2022
zakres sieti - čerešne Veľkosť: 739.4 kB Formát: pdf Dátum: 3.10.2022
príloha - čerešne Veľkosť: 181 kB Formát: pdf Dátum: 3.10.2022

Video