Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aký je náš cieľ?

Naším primárnym cieľom, je prinavrátiť a oživiť povesť Vajnor ako vinohradníckej dediny neďaleko Bratislavy. Chceme nadviazal na stáročné vinohradnícke tradície obce a rozvíjať odkaz Vajnorského vinohradníckeho družstva, ktoré v obci vzniklo v roku 1919. Napomáhať trvalému rozvoju vinohradníctva a vinárstva ako súčasti nášho prírodného, kultúrneho a historického dedičstva vo Vajnoroch. 

Spoločenská a komerčná aktivita spolku je výrazne limitovaná chýbajúcimi vlastnými priestormi, kde by bolo možné realizovať schôdzkovú, spoločenskú, degustačnú a aj obchodnú komerčnú činnosť na získanie financií pre potreby činnosti spolku.. Chceme, aby činnosť spolku nepochybne prispela k rozvoju čoraz atraktívnejšej vínnej agroturistiky, ktorá je v súčasnosti už samozrejmá vo všetkých obciach na Malokarpatskej vínnej ceste

Ako by sme to chceli dosiahnúť?

 1. Propagácia spojitosti Vajnor a vinohradníctva
  1. Odborné články
  2. Historické fotografie a spísanie histórie Vajnorského vinohradníctva.
  3. Odborné prednášky a vzdelávanie
  4. Vytvorenie múzea vinohradníctva vo Vajnoroch
  5. Informačné a vzdelávacie tabule vo vinohradoch s vymyslením a trasovaním vinohradníckeho chodníka
  6. Koštovky vína a domácich pochutín k vínu  cez malých lokálnych výrobcov resp. prezentované cez vinotéku v rámci múzea, alebo ,,otvorených" dní vo vinohrade, či lokálnych spoločenských akcií formou dobrovoľníckych príspevkov
  7. Propagácia Vajnorského vinohradníctva v médiách
  8. Súťaž o najkrajšiu fotografiu vína a vinohradov v spojitosti s Vajnorami
  9. Ukážky činností a zvykov súvisiacich s vinohradníctvom
  10. Prezentácia vinohradov pred návštevníkmi z Bratislavy
  11. Prezentácia Vajnorského vinohradníctva na Internete a  sociálnych sieťach

 

 1. Záchrana Vajnorských vinohradov
  1. Zisťovanie vlastníkov vinohradov
  2. Prenájom vinohradu pre VVS ako komunitného vinohradu
  3. Brigády za účelom obrábania vinohradu v spolupráci s dobrovoľníkmi
  4. Ukážky prác a zaškolenie nových vinohradníkov
  5. Súťaže vo vinohradníckych prácach
  6. Udržiavanie okolitej prírody vo vinohradoch (prečistenie studničiek, potokov a prístupových ciest, očistenie kamenných rún a lúk od náletových drevín a krovín)
  7. Získavanie finančnej podpory pre vinohrady
  8. Obnova révovej vinohradníckej búdy
  9. Návrat k pôvodným ovocným stromom, ktoré boli kedysi súčasťou vinohradov, formou ich výsadby

 

 1. Podpora vinohradníctva a vinárstva
  1. Účasť na Malokarpatskej vínnej ceste
  2. Prezentácia VVS a vína na Dožinkoch
  3. Prezentácia VVS a vína na vinobraniach v okolí
  4. Súťaže o najlepšie víno z Vajnor
  5. Vytvorenie mapy drobných vinohradníkov a predajcov vína.
  6. Inštalácia oddychových zón (lavičky, prístrešky) na vinohradníckom chodníku
  7. „mobilné viechy“ vo vinohradoch s možným prepojením na zážitkovú gastronómiu
  8. Akcie spojené s tradíciami a vinohradmi (napriklad Jánske ohne, Slnovrat, astronómia...)
  9. Vytvorenie vyhliadkového miesta nad vinohradmi
  10. Písanie odporu voči výstavbe na území považovanom za vinohrad

 

 1. Podpora vzdelávania mládeže a dobrovoľníctva
  1. Dobrovoľníctvo ako  súčasť celoživotného vzdelávania
  2. Jednotný záchranný systém postavený na spolupráci profesionálov a dobrovoľníkov
  3. Podpora dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o životné prostredie a ochranu prírody
  4. Virtuálne e-dobrovoľníctvo
  5. Vedenie mládeže zo základných a stredných škôl k ochrane životného prostredia formou priamej účasti na brigádach 
  6. Chceme zvýšiť status dobrovoľníctva, ale i informovanosť o dobrovoľníctve vo všeobecnosti,

      E. Spolupráca s ostatnými  spolkami vo Vajnoroch

      F. Spolupráca s inými vinárskymi a vinohradníckymi spolkami v Malokarpatskej lokalite.