Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prihláška za člena

  • Členstvo v spolku je dobrovoľné.
  • Členom môže byť každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami spolku a má záujem aktívne sa podieľať na činnosti spolku a na záchrane Vajnorského vinohradníctva.
  • Za to je členovi priznané právo podieľať sa na činnosti spolku, byť informovaný o jeho činnosti a rozhodnutiach orgánov spolku, byť volený do orgánov spolku a obracať sa na ne so svojimi námetmi a sťažnosťami.
  • Prijatie člena schvaľuje Výbor spolku na základe žiadosti uchádzača o členstvo
  • Členovia spolku majú povinnosť dodržiavať stanovy spolku, aktívne sa podieľať na aktivitách spolku a podľa svojich možností a schopností pomáhať pri plnení cieľov spolku.
  • Pod pojmom „aktívne podieľať na činnosti spolku“ sa rozumie bezplatné odpracovanie istého počtu dobrovoľníckych hodín za rok. Účelom dobrovoľníckych hodín je preukázanie osobného nezištného záujmu na záchrane Vajnorského vinohradníctva.
  • Ročný členský príspevok je 50 €.

Prečo sa stať naším členom?

My nechceme, aby to bolo iba o členskom poplatku, ale chceme s našimi členmi spolupracovať na spoločnom cieli resp. cieľoch, ktoré predstavujeme na inej časti tohto webu. Hľadáme ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí chcú pomáhať druhým a ktorým robí radosť, že sa im podarí zachrániť niečo, čo iní ,,zahadzujú". Ľudí, ktorí majú radosť, keď sa nám podarí dobrá vec ako spoločenstvu a ktorým, často ako odmena stačí uznanie druhých. Vieme, že je to v tomto biznisovom svete dosť ojedinelý jav, ale veríme, že sa takíto ľudia nájdu a pridajú sa ku nám ,,snílkom".

Nepredpokladáme, že vytvoríme obrovskú masu členov, ale radi by sme medzi nami privítali ľudí, ktorí sú priamo, alebo nepriamo previazaní s Vajnormi. Ľudí, ktorí buď majú vinohrad, alebo sa chcú o vinohrad starať. Ľudí, ktorí cítia istý lokálpatritizmus voči Vajnorom. Ľudí, ktorí majú srdečný vzťah k prírode, folklóru, tradíciám a cit pre zachovanie dedičstva, ktoré nám tu ostáva po našich predkoch. Keďže sa chceme stretávať s našimi členmi nielen virtuálne, ale hlavne reálne, tak by bolo dobré, aby boli z Bratislavského samosprávneho kraja a tým pádom nemali ďaleko na stretnutia.

Je samozrejmé, že chceme naším členom ponúkať aj rôzne výhody a zadostiučinenia. V prípade, že bude potreba pomôcť pri obrábaní vinohradu, tak si budeme ako členovia pomáhať. Ako kolektívu sa nám aj skôr podarí získať finančnú podporu, za ktorú by sme radi nakúpili spoločnú mechanizáciu na uľahčenie práce vo vinohradoch, aby nám ostávalo viac času aj na iné aktivity, ktoré máme v pláne realizovať. Ako člen máte možnosť získať určité výhody pri spoločne organizovaných akciách a hlavne máte možnosť spoločne rozhodovať o veciach, ktoré vás bavia a zaujímajú, pokiaľ budú v súlade s našou činnosťou. 

Nič sa nesnažíme zahmlievať a sľubovať nesplniteľné, preto sme spísali veľmi podrobné Stanovy spolku, podľa ktorých sa budeme ako spoločenstvo riadiť a priamo aj v stanovách nájdete istú formu zásluhovosti, čo je tiež istou formou odmeny, za angažovanosť každého člena. Predpokladáme, že naše nároky na člena sa budú v budúcnosti zvyšovať, preto ak ste si kladne odpovedali na otázku ,,Prečo sa stať našim členom?", neváhajte si čím skôr podať prihlášku za člena.

Ďakujeme za prejavenú vôľu, stať sa členom nášho spolku.

Členskú prihlášku si môžete stiahnúť z tejto webstránky, vyplniť ju a doručiť na predsedníctvo spolku. Bude Vám pridelené číslo člena (zašleme e-mailom, alebo telefonicky), aby ste mohli bankovým prevodom urobiť úhradu členského príspevku.

V prípade nejasností nás kontaktujte priamo.