Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Predikcia chorôb viniča modernými meteostanicami

Zistite, ako môžete vďaka najnovším technológiam ušetriť nielen financie na postrekoch,  Váš čas, ale aj vinohrad od chemickej zaťaženosti pomocou predpovedania infekčného tlaku chorôb. Systém VinLink sa Vám pri tom môže stať neoceniteľným pomocníkom vo Vašej vinici, či už v rámci konvenčnej, integrovanej alebo ekologickej ochrany.

 

Mikroklimatické podmienky

Zmena klímy – pojem, ktorý medzi ľuďmi rezonuje čoraz častejšie. A opodstatnene. Dlhé a teplé letá, časté a intenzívne búrky, dlhotrvajúce suchá, veterné smršte, roztápanie ľadovcov, stúpajúca hladina morí – všetkým týmto prejavom naša planéta čelí a pravdepodobne aj v budúcnosti bude čoraz viac čeliť. Hlasy klimatológov a meteorológov podporené dlhodobými meraniami a pozorovaniami hovoria jasne – zmenu klímy už prežívame a ak s tým nič nebudeme robiť, čoraz v intenzívnejšej podobe aj prežívať budeme. Čoraz extrémnejšie prejavy počasia pociťujeme v posledných rokoch aj na našom území. Poľnohospodári v podstate už takmer každoročne hlásia straty spôsobené dlhotrvajúcim suchom. Vinári a vinohradníci majú každý rok, okrem mrazov, obavy aj pred búrkami s krúpami, ktoré môžu zničiť úrodu v priebehu pár minút. V letnom období sú práve časté a lokálne búrky faktorom, ktorý významne ovplyvňuje množstvo zrážok, ktoré dopadne na krajinu. Jednoduchými meraniami je možné ukázať, aké veľké rozdiely v úhrne zrážok môžu byť medzi územiami, ktoré sú od seba vzdialené hoci len pár sto metrov. Pokiaľ ide o teplotu a vlhkosť, prirodzene rozdielne hodnoty možno pozorovať v kopcovitých terénoch, ale aj v blízkosti jazier, riek, alebo potokov. A práve rozdiely v teplote, vlhkosti, zrážkach (a samozrejme aj ostatných veličinách) zohrávajú významnú rolu, pokiaľ ide o vývin chorôb vo vinohradoch. Na mikroklíme záleží a čoraz viac záležať bude. Preto je dôležité poznať svoje územie a v tom môžu vinohradníkom výrazne pomôcť moderné a taktiež dostupné technológie.

Meteostanice pre predikciu chorôb viniča
VinLink – Meteostanice pre predikciu chorôb viniča

VinLink

Služba VinLink je systém ochrany viniča založený na predikcii infekčného tlaku chorôb viniča. Základom je moderná meteostanica umiestnená vo vinohrade, ktorá poskytuje vždy aktuálne údaje o poveternostných podmienkach, ktoré slúžia ako podklad pre výpočet predpovede šírenia chorôb, ako je peronospóra, múčnatka a pleseň sivá. Používateľsky jednoduchá aplikácia vinohradníka v predstihu upozorní na riziko výskytu choroby a odporučí potrebný zásah, vďaka čomu je možné udržať potrebnú kvalitu úrody a jej množstvo. Na druhej strane, ak to podmienky umožňujú, môžeme hovoriť aj o redukcií chemizácie vo vinohrade, čo sa môže podpísať pod úsporu financií vynaložených na postreky. V neposlednom rade s tým súvisí aj ušetrený čas pre vinohradníka, ktorý by inak musel (zbytočne) vynaložiť na ošetrenie svojho viniča.

Najnovšie technológie

Použitie nových, moderných technológií so sebou vždy prináša výhody, ktoré môžu urobiť službu cenovo dostupnou a pritom spoľahlivou a presnou. VinLink nie je výnimkou. Meteorologická stanica, ktorá je umiestnená vo vinohrade, využíva moderné a presné senzory na meranie aktuálnych poveternostných podmienok ako napríklad teplota, vlhkosť, tlak, úhrn zrážok, slnečné žiarenie, ovlhčenie listov, ako aj teplotu a vlhkosť pôdy. Pre komunikáciu sa využíva jedna z najnovších sietí (tzv. siete IoT) pre prenos malého množstva dát, ktorá má nízke energetické nároky na koncové zariadenie. To umožňuje, aby bola meteostanica prevádzkovaná výlučne na batériu, a preto nie je nutné použiť solárne články, ktoré by celé zariadenie v konečnom dôsledku predražili. 

Overený algoritmus

Najdôležitejšiu časť v celom systéme predstavuje predikčný algoritmus, na základe ktorého sa vypočíta infekčný tlak pre danú chorobu na ďalší týždeň v sezóne. VinLink využíva vynovený a zdokonalený algoritmus Galati, ktorého tvorcom bol p. Ing. Gašpar Vanek, CSc., vážený odborník, vedec a vinohradník. Algoritmus má za sebou viac ako 25 rokov praxe a každoročne pomáha vinohradníkom a vinárom v stovkách vinohradoch nielen na území Slovenska. Systém VinLink s algoritmom Galati je na rozdiel od iných predikčných systémov výnimočný tým, že zohľadňuje citlivosť jednotlivých sledovaných odrôd viniča, ako aj polohu a tvar terénu vinohradu.

 

Služba VinLink

 

VinLink predpovedá výskyt chorôb viniča (múčnatka, peronospóra, pleseň sivá) priamo vo Vašom vinohrade pomocou meteostanice a overeného algoritmu Galati. Do úvahy sa pritom berie aj kontrétna odroda a fenofáza viniča a tvar terénu, čo značne prispieva k presnosti služby. VinLink poskytuje vinohradníkovi všetko potrebné k správnemu rozhodnutiu pri ochrane viniča.
 

30 rokov praxe s Galati

Pre predpoveď chorôb používame vynovený algoritmus Galati, používaný v stovkách vinohradov, vyvinutého váženým odborníkom Ing. Gašparom Vanekom, CSc.

 

Meteorologická stanica

Meteostanica VinLink bola navrhnutá na mieru pre potreby služby a zákazník ju dostáva automaticky do prenájmu. Žiadne jednorázové náklady na jej kúpu.

 

Šetrí čas aj peniaze

VinLink predpovedá viničové chorôby a odporúča len potrebné zásahy. Vinohradníkovi tak pomáha ušetriť náklady na postreky a drahocenný čas

 

Vždy aktuálny prehľad na dosah

Aplikácia v telefóne či tablete Vám vždy poskytne aktuálne informácie z Vášho vinohradu a upozorní na potrebný zásah. Súhrné správy sa zasielajú aj e-mailom.

 

Ekologické víno chutí lepšie

Čoraz prísnejšie normy EÚ obmedzujú možnosti použitia chemických prípravkov. Zachovajte vysokú kvalitu vína bez zbytočnej chémie , čo iste ocenia aj Vaši zákazníci.

 

Na miestnom počasí záleží

Aj v blízkych viniciach môžu byť rôzne meteorologické podmienky. My ich meriame priamo v tej Vašej. Jedine tak sa môžte na predpoveď chorôb spaľahnúť.

 

Správne načasovanie postreku s meteorologickou stanicou

 

V článku Čo naučil COVID-19 vinohradníkov sme videli rozhodujúci vplyv správneho načasovania postreku na jeho účinnosť.

Prognóza infekčného tlaku a signalizácia ochrany - peronospóra, múčnatka a pleseň sivá na viniči

Priame prepojenie programu s meteorologickou stanicou vo vinohrade umožňuje v kritickej situácii overiť mieru infekčného tlaku aj v priebehu týždňa a tak urobiť potrebný postrek skôr a tým účinnejšie potlačiť chorobu. V novej sezóne využíva program predpoveď počasia zo stanice na predikciu infekčného tlaku aj budúci týždeň. Nazretie do budúcnosti umožňuje vinohradníkovi spojiť ochranu voči viacerým chorobám do jedného postreku a tak ušetriť výjazd. Vinohradník zaznamenáva uskutočnené postreky k nameraným meteorologickým údajom a informácii o infekčnom tlaku chorôb, aby mal v elektronickej forme zachovaný prehľad o celej sezóne.

Ďalšou novinkou je sprístupnenie pohľadu na intenzitu infekčného tlaku v škále od 0 do 9 - tak ako to "vidí" program pri hodnotení situácie. Intenzita infekčného tlaku upozorňuje na prichádzajúcu infekciu o 1 až 2 týždne skôr, než by sa prejavila vo vinohrade a tak sme dopredu upozornení aby sme vo vinohrade začali sledovať prvé príznaky choroby. Táto dodatočná informácia intuitívnejšie vizualizuje objektívnu situáciu a je novým vstupom pre vinohradníka, aby mohol robiť ochranárske rozhodnutia na základe týchto faktov.

Je viac schém ochrany - viac stratégií, ktorými sa dá odpovedať na infekčnú situáciu. Inak sa vyberajú pesticídy pri integrovanom pestovaní, zase iná ochrana je použitá v ekologickom pestovaní. Skúsení vinohradníci prichádzajú s vlastnými schémami, vlastnými riešeniami. Program odporúča podľa intenzity infekčného tlaku a citlivosti odrody postrekovať so štandardnou účinnosťou (chráni 3 až 7 dní) alebo postrekovať intenzívnou účinnosťou (chráni 10 až 14 dní). Pritom výber konkrétneho prípravku program ponecháva na vinohradníka - či už z portfólia prípravkov pre ekologickú alebo pre integrovanú produkciu.

Novinky GALATI vitis pre sezónu 2021:

  • Možnosť zistiť situáciu infekčného tlaku každý deň
  • K prognóze infekčného tlaku na tento týždeň pridávame prognózu na nasledujúci týždeň na základe predpovede počasia
  • Textová progóza infekčného tlaku je doplnená grafickým časovým trendom intenzity infekčného tlaku


Meteorologická stanica

Spojenie s meteorologickou stanicou

Presnosť každého programu závisí od presnosti vstupných dát. Pre GALATI sú vstupmi merania meteorologických veličín = teploty a zrážky. Okrem inovácií v programe, ktoré sprístupňujú viac informácií z algoritmu, sme pripravili aj zlepšenie a spresnenie zberu vstupných meteorologických údajov. Prepojili sme GALATI vitis s meteorologickou stanicou v službe VinLink. Služba poskytuje namerané údaje z bezobslužnej meteostanice umiestnenej priamo vo vinohrade. Stanica posiela namerané meteorologické údaje tak, aby program GALATI vitis poskytoval čo najpresnejšiu prognózu infekčného tlaku a signalizáciu ošetrenia.

Meteorologická stanica meria údaje o teplote, vlhkosti, atmosferickom tlaku, slnečnom svite a množstve zrážok, pričom je možné dodatočne pripojiť k stanici aj senzor ovlhčenia listov a senzor vlhkosti a teploty pôdy. K prevádzke nie je potrebná žiadna SIM karta a taktiež nie je potrebné vymienať batériu, nakoľko stanica využíva solárny panel na jej dobíjanie. Meteostanica je bezúdržbová, bez nutnosti káblového pripojenia. Umiestnenie meteostanice vo vinohrade je veľmi jednoduché a je možné ju umiestniť na všetky bežné druhy vinohradníckych stĺpikov a vďaka polohovateľnému ramenu aj na naklonené stĺpiky. Počas celej doby predplatného je na meteostanicu v prípade poruchy poskytovaná záruka okamžitej výmeny.

VinLink v spolupráci s GALATI je túto sezónu nasadený vo všetkých vinohradníckych regiónch Slovenska, v Maďarsku a na Morave. GALATI vitis s meteostanicou poskytutuje prognózu infekčného tlaku ešte v bezsymptomatickej fáze peronospóry, múčnatky a plesni sivej.

Viac informácií je na stránke VinLink.

 

 

 

Zdroj: webstránka www.vinlink.eu a www.galati.sk

Túto modernú techniku sme mohli realizovať vďaka projektu financovaného z Nadácie Volkswagenu

logo-3

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
BIOTOMAL_System-eko-ochrany-vinohradov Veľkosť: 1.94 MB Formát: pdf Dátum: 18.7.2022
Virusove-choroby Veľkosť: 109.5 kB Formát: pdf Dátum: 18.7.2022
Fyziologicke-poruchy Veľkosť: 153.5 kB Formát: pdf Dátum: 18.7.2022
Ziviny Veľkosť: 238.6 kB Formát: pdf Dátum: 18.7.2022
Fenofazy Veľkosť: 320.4 kB Formát: pdf Dátum: 18.7.2022
Smernice-IP Veľkosť: 386 kB Formát: pdf Dátum: 18.7.2022
GALATI-vitis-navod Veľkosť: 2.28 MB Formát: pdf Dátum: 18.7.2022
Miešateľnosť_produktov_2022 Veľkosť: 202 kB Formát: pdf Dátum: 19.7.2022
EKO-ochrana-GALATI_2015 Veľkosť: 399.1 kB Formát: pdf Dátum: 19.7.2022
EKO-Kalendar-Ochrany-Vinica-2015 Veľkosť: 1.17 MB Formát: pdf Dátum: 19.7.2022
EKO_Ochranarsky_kalendar_na_2021 Veľkosť: 1.22 MB Formát: pdf Dátum: 19.7.2022
Tabuľka-prípravy-koncentrácií-postreku Veľkosť: 115.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.7.2022
Vinic_Plan_aplikacie_pripravkov_2021 Veľkosť: 198.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.7.2022
Ekologicka-ochrana-NST_VINICaVINO_03_2020 Veľkosť: 684.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.7.2022
KatalogProduktov_2021 Veľkosť: 1.79 MB Formát: pdf Dátum: 20.7.2022