Každý máme nejaké navyknuté postupy a v prípade výroby vína sa občas môže jednať aj o zlozvyky, vychádzajúce z kombinácie neznalosti detailných chemických procesov a všeobecne prijatých postupov, získaných v najbližšej komunite vinohradníka. Náš špeciál sa týmito najčastejšími nešvármi zaoberá a zároveň dáva odporúčania, ako postupovať lepšie.

Zbynek Kopeček, David Neduchal, Václav Pelikán, 2.9.2022

Patent na rozum nemá nikto, vrátane nás. Vychádzame z našich odborne získaných vedomostí, dlhoročných skúseností a každodennej práce v tomto odbore. To nás, aspoň v tomto rozsahu, osmeľuje dávať rady tu spomínané.

Treba tiež dodať, že jednotlivé nešváry, ktoré sú tu uvedené, nemusia mať jedno jediné správne riešenie, čo je u nich napokon uvedené.