Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Potreba ohľaduplnosti a bezpečnosti

Dátum: 07.07.2024
Autor: Via vitis
Počet videní: 311
8 min. čítania
Potreba ohľaduplnosti a bezpečnosti

Vajnorský vinohradnícky spolok už v roku 2022 oznamoval, že sme úspešne vytvorili nový priestor na oddych, ktorý je určený predovšetkým pre cykloturistov a milovníkov prírody. Tento nový priestor, ktorý zahŕňa aj malý turistický prístrešok, bol financovaný z projektu zameraného na podporu rekreačnej infraštruktúry. Bohužiaľ, napriek našim dobrým úmyslom, sa pri používaní tohto miesta objavili problémy, ktoré ohrozujú bezpečnosť a udržateľnosť tohto krásneho priestoru.

Vznik oddychového bodu

Koncom roku  roku 2022 sme sa pustili do projektu vytvorenia oddychového bodu pre cykloturistiku vo Vajnorských vinohradoch. Tento projekt mal za cieľ poskytnúť cyklistom a turistom miesto, kde si môžu oddýchnuť, občerstviť sa a užiť si krásy okolia s nádherným výhľadom na Vajnorské vinohrady. S pomocou finančných prostriedkov z projektu Bratislavského samosprávneho kraja sme postavili malý turistický prístrešok, ktorý poskytuje úkryt pred nepriaznivým počasím a zároveň slúži ako ideálne miesto na relax.

20230615_085923

Neočakávané problémy s ohniskom

Napriek tomu, že sme na tomto mieste neplánovali vytvorenie ohniska, návštevníci si tu začali zakladať oheň. 

20230522_184122_orez_vyznac

Bohužiaľ, mnohí z nich to robili veľmi neštandardne a nebezpečne, keďže nimi vytvorené ohnisko ledva obložili pár kameňmi. Dokonca sa stalo, že niekto zapálil oheň v zbernej nádobe na vodu, čo viedlo k poškodeniu rohu altánku.

20230705_110245

20230703_153734

Takéto správanie je nielen nebezpečné, ale aj nezodpovedné a ohrozuje nielen majetok, ale aj bezpečnosť všetkých návštevníkov.

Bezpečnostné opatrenia

Vzhľadom na tieto incidenty sme sa rozhodli zriadiť oficiálne a bezpečné ohnisko, aby sme predišli ďalším nebezpečným situáciám. Ako prvý krok sme osadili betónovú obrubu, ktorá zabezpečí, že oheň zostane pod kontrolou (ešte stále je iba v rozpracovanej nedokončenej verzii). 

20230703_153719

Taktiež sme na miesto umiestnili jasne viditeľné a zrozumiteľné pravidlá používania tohto priestoru, aby sme všetkých návštevníkov informovali o správnom a bezpečnom správaní.

Máme spísané aj tzv. Návštevný vinohradnícky poriadok, kde sú detailne rozpísané pravidlá ohľadom zakladania ohňa:

Pravidlá pre založenie ohňa vo vinohradoch

  1. Zakladať oheň vo vinohrade len na miestach, ktoré sú na to určené a sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa. 
  2. Pred tým ako založíte oheň, nahláste túto skutočnosť na telefónne číslo 0917 210 677 Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava - Rača, alebo 150, nakoľko dym z ohňa vo vinohradoch je viditeľný do diaľky a pri väčšom zadymení môžu aktívni občania volať HZ.
  3. Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do vinohradu, alebo priamo do vinice, či na pozemok, kde sa nachádza miesto s ohniskom..
  4. Nenechávať deti bez dozoru pri ohnisku a nedovoliť im hrať sa so zápalkami.
  5. Neodhadzovať neuhasené cigarety.
  6. Presvedčiť sa, či je ohnisko uhasené, prípadne ho dodatočne zaliať vodou, alebo ho prekryť vrstvou zeminy.
  7. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané.
  8. Pri vzniku požiaru sa snažte konať s pokojom a rozvahou, vykonajte nevyhnutné opatrenia, t. j. pokúsiť sa ho v rámci svojich možností uhasiť, prípadne zamedziť jeho šíreniu.
  9. Požiar je potrebné ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov prípadne na tiesňovú linku Hasičského a záchranného zboru 150 alebo na tiesňovú linku integrovaného záchranného systému 112.
  10. Dodržiavať zákaz vypaľovania trávy a porastov. Takéto porušenie zákona o ochrane pred požiarmi je možné sankcionovať pokutou až do výšky 331 € pre fyzické osoby a 16 596 € pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

 

Rešpektovanie súkromného majetku

Radi by sme pripomenuli všetkým návštevníkom, že pozemky, na ktorých sa tento oddychový bod nachádza, sú súkromným majetkom. V dnešnej dobe je dôležité rešpektovať vlastníctvo a pravidlá, ktoré majiteľ stanoví. Zistili sme, že mnohí návštevníci si neuvedomujú túto skutočnosť a správajú sa, akoby tieto pozemky patrili všetkým. Takéto správanie vedie k problémom a môže ohroziť možnosť využívať tento priestor v budúcnosti.

Incident zo 6. júla 2024

Naše posledné zistenie zo dňa 7. júla 2024 bolo mimoriadne znepokojujúce. Zistili sme, že večer 6. júla 2024 si niekto v provizórnom ohnisku založil oheň tak veľký, že ho bolo vidieť vo Vajnoroch. Tento incident vyvolal množstvo telefonátov od obyvateľov, ktorí sa obávali, čo sa deje vo vinohradoch. Vzhľadom na suché obdobie je zakladanie a nebezpečné narábanie s ohňom mimoriadne riskantné a mohlo by viesť k ničivým následkom.

V samotnom ohnisku boli vložené kamene: 20240707_104935

Obhorené drevo nahádzané v tráve:

20240707_105136

V tráve vedľa sedenia odhodené cigaretové špačky:

20240707_114052

 

Výzva na ohľaduplnosť a rešpektovanie pravidiel

Chceme všetkých návštevníkov dôrazne požiadať o ohľaduplnosť a rešpektovanie pravidiel, ktoré sme stanovili pre používanie tohto oddychového bodu. Ak ľudia nebudú dodržiavať tieto pravidlá, budeme nútení tento priestor pre verejnosť uzavrieť. Našim cieľom je zachovať tento priestor pre všetkých, ktorí si chcú užiť krásy Vajnorských vinohradov, ale bezpečnosť a rešpektovanie súkromného majetku sú pre nás na prvom mieste. Snažíme sa aj s pomocou dobrovoľníkov z celej Európy toto miesto zveľaďovať a tak im súčasne ukázať kúsok nášho krásneho prírodného dedičstva. 

20240607_110449_02debd_md

Spoločná zodpovednosť

Radi by sme apelovali na všetkých návštevníkov, aby si všímali svoje okolie a prípadných nespratníkov napomenuli. Je dôležité, aby sme všetci spoločne pracovali na udržaní bezpečnosti a krásy tohto miesta. Neradi by sme totižto robili protiopatrenia, kde kvôli jednotlivcom budú obmedzení všetci.

Záver

Nový priestor na oddych vo Vajnorských vinohradoch bol vytvorený s cieľom poskytnúť cyklistom a turistom miesto na relax a oddych v prírode. Aby sme mohli toto miesto zachovať a udržať bezpečné pre všetkých, je nevyhnutné, aby návštevníci dodržiavali stanovené pravidlá a správali sa ohľaduplne. Vaša spolupráca a rešpektovanie pravidiel nám pomôže udržať tento priestor otvorený a prístupný pre všetkých. Spoločne môžeme zabezpečiť, že Vajnorské vinohrady budú miestom, kde sa dá bezpečne a príjemne oddýchnuť.

EFFECTS