Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Spolupracujeme so zahraničnými dobrovoľníkmi

Dátum: 24.08.2022
Autor: Via vitis
Počet videní: 498
Spolupracujeme so zahraničnými dobrovoľníkmi

Dňa 24.8.2022 sme medzi sebou privítali dve zahraničné dobrovoľníčky, ktoré sa rozhodli nám pomôcť pri záchrane Vajnorských vinohradov. Preto ak stretnete vo vinohradoch, alebo vo Vajnoroch dve kočky Tatianu a Claudiu a nebudú vám rozumieť po slovensky, je vysoko pravdepodobné, že ste sa stretli práve s nimi.

Veríme, že sa u nás budú cítiť príjemne a splnia sa im všetky očakávanie pre ktoré sa prihlásili do Európskeho portálu pre mládež.

Budeme radi ak nám aj ostatní Vajnoráci budú nápomocní, čo najlepšie prezentovať naše Vajnory v rámci EU.

Ak by si chcel niekto vyskúšať svoju španielčinu, alebo ukrajinčinu, tak sa nám prihláste, lebo kočky sú dosť ukecané :-)

Čo je Európsky portál pre mládež?

Európsky portál pre mládež poskytuje informácie na európskej a vnútroštátnej úrovni o príležitostiach a iniciatívach, ktoré sú zaujímavé pre mladých ľudí žijúcich, študujúcich a pracujúcich v Európe.

Európsky portál pre mládež je určený nielen mladým ľuďom, ale aj zainteresovaným stranám pracujúcim v oblasti týkajúcej sa mládeže (mládežnícke organizácie, pracovníci s mládežou, tvorcovia politík atď.).

EÚ považuje dobrovoľníctvo za prejav aktívneho občianstva, vzdelávaciu dráhu a dôležitú činnosť na rozvoj demokratických hodnôt, ľudskej dôstojnosti a rovnosti.

Dobrovoľníctvo sa ti môže hodiť aj pri hľadaní ďalších pracovných príležitostí. EÚ vytvorila rôzne nástroje, ktoré ti v tomto procese pomôžu! 

Účasť na dobrovoľníckom projekte je pre každého mladého človeka významným úspechom. Je to príležitosť, ktorá ti umožní rozvíjať sociálne a osobné kompetencie, získať cenné odborné skúsenosti, podieľať sa na práci v medzinárodnom tíme, riešiť kreatívne problémy, používať cudzí jazyk pri zvládaní každodenných úloh, vyskúšať si nezávislý život v inej európskej krajine a veľa ďalších výhod. 

Tieto skúsenosti podporujú účastníkov v osobnom raste a pomáhajú im nájsť príležitosti v súvislosti s ich budúcou kariérou a vzdelávaním. 

Skúsenosti s dobrovoľníctvom: výrazná pridaná hodnota pri hľadaní zamestnania

Ak si sa zapojil do dobrovoľníckej činnosti, či už na miestnej, alebo medzinárodnej úrovni, nezabudni sa vždy zamyslieť nad tým, aké znalosti ti to prinieslo. Zamestnávatelia zvyčajne takéto skúsenosti oceňujú. 

Počas pohovoru aj pri písaní životopisu je vždy dobré, ak dokážeš vysvetliť, čo si sa v rámci svojej dobrovoľníckej skúsenosti naučil. Zamestnávatelia oceňujú najmä prierezové zručnosti, ako je prispôsobivosť, samostatnosť, spoľahlivosť, tvorivosť alebo iniciatívnosť. Ako si počas svojej dobrovoľníckej skúsenosti rozvinul tieto a mnohé ďalšie zručnosti?

Podobne ako pri skúsenostiach zo zamestnania je dôležité, aby si vedel podrobne opísať, aké úlohy si vykonával a aké zručnosti a vedomosti si tým získal. Ak tieto zručnosti dokážeš prepojiť s požiadavkami uvedenými v oznámení o pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzaš, tým lepšie pre teba!

Dobrovoľníctvo: pracovná skúsenosť do tvojho životopisu Europass-CV

EÚ vytvorila bezplatný online nástroj na vytvorenie životopisu, ktorý sa používa v celej Európe a v ktorom sa zohľadňujú tvoje skúsenosti z celoživotného vzdelávania ‒ Europass-CV. Tento nástroj ti pomôže pri budovaní dynamickej kariéry a uznaní tvojich odborných a prierezových kompetencií.

V rámci Europass-životopisu sa dobrovoľnícke činnosti a platené aj neplatené praxe či stáže uvádzajú v časti Prax. Kompetencie, ktoré si získal počas dobrovoľníckej činnosti, môžeš opísať aj v časti Osobné zručnosti. 

V prípade dobrovoľníckej skúsenosti v zahraničí môžeš k životopisu Europass-CV doplniť prílohu Europass-mobilita. Tento dokument vyplní inštitúcia, ktorá ťa vyslala do zahraničia. 

Ak sa chceš dozvedieť, ako tento nástroj čo najlepšie využiť, pozri si toto webové sídlo alebo sa obráť na svoje národné kontaktné miesto pre Europass.

Uznanie dobrovoľníctva: Európsky zbor solidarity a Erasmus+

Pre všetkých účastníkov programov Erasmus+ Mládež a Európsky zbor solidarity vo všetkých projektových formátoch je dostupné osvedčenie Youthpass. Osvedčenie Youthpass od jeho vzniku v roku 2007 získalo už viac než milión účastníkov!

Toto osvedčenie slúži účastníkom na to, aby mohli lepšie prezentovať a vysvetľovať vzdelávacie výstupy, ktoré získali v rámci účasti na týchto programoch. Zároveň pomáha zvyšovať povedomie a uznávať výsledky vzdelávania mladých ľudí a ich účasť na mládežníckych programoch EÚ.

Youthpass by sa mal chápať ako proces, ktorý neustále odráža a pomáha monitorovať vzdelávanie účastníka. Organizácie, ktoré osvedčenie Youthpass využívajú, sa usilujú zvyšovať kvalitu svojej práce, zviditeľňovať ju a presadzujú uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v rámci Európy.

Viac informácií o osvedčení Youthpass, jeho príklady, videá a ešte oveľa viac nájdeš na webovom sídle osvedčenia Youthpass.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.