Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Urbanistická štúdia viníc na území hl.m.SR Bratislavy

SÚBOR
Dátum: 04.03.2022
Autor: Martina Belohlavková
Počet videní: 1170
Urbanistická štúdia viníc na území hl.m.SR Bratislavy

Ako sme vás už informovali prednedávnom sme sa zapojili do participatívneho procesu Urbanistickej štúdie Metropolitného inštitútu Bratislavy. Chceme tento proces sledovať z blízka a v maximálnej možnej miere tam zapracovať naše požiadavky na ochranu vinohradov ako nášho kultúrneho a spoločenského dedičstva Vajnor ale aj Bratislavy.  Pokiaľ má niekto z Vajnorákov potrebu a chuť sa do tejto štúdie zapojiť, dvere má u nás otvorené. Svoje pripomienky a návrhy nám môžete písať do 28.3.2022, aby sme ich stihli zapracovať do našej správy.

Teraz v piatok nám bolo doručené  Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania pre spracovanie územnoplánovacieho podkladu - Urbanistická štúdia viníc na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:

Významné postavenie Bratislavy ako mesta s vinohradníckou tradíciou dokumentujú
historické zdroje a fenomén vína z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti eviduje široké
spektrum obyvateľov i návštevníkov mesta predovšetkým v obdobiach otvorených vínnych
pivníc na trase Malokarpatskej vínnej cesty. Výroba vína a pestovanie viniča tvoria súčasť
kultúrneho, historického i hospodárskeho vývoja Bratislavy. Súčasní pestovatelia viniča však
už viac ako dve desaťročia upozorňujú na celospoločenský problém – úpadok vinohradníckej
tradície a produkcie. Jedným z jeho príčin je úbytok pôdy ako hlavného zdroja pestovania
viniča hroznorodého. Plochy vinohradov sú síce v súčasnosti chránené územnoplánovacou
dokumentáciou, ale stupňuje sa tlak na ich preklasifikovanie z nezastavaného na zastavané
územie, hektáre pôdy sú zanedbané alebo vyklčované a nevyužívajú sa ako produkčné vinice.
Hlavné mesto SR Bratislavy vníma ako príčinu súčasného stavu najmä dlhodobé zmeny
vo vlastníckych vzťahoch a s nimi súvisiacu prerušenú tradíciu obhospodarovania pôdy.
V rámci svojich kompetencií, uvedomujúc si zodpovednosť za nastavenie správnych pravidiel
pre rozvoj fenoménu vinohradov ako špecifického typu kultúrnej krajiny Bratislavy,
preto iniciuje spracovanie Urbanistickej štúdie viníc na území hlavného mesta SR Bratislavy
(ďalej aj „UŠ” alebo „urbanistická štúdia”).
UŠ sa bude zaoberať priestorom malokarpatských svahov ako špecifickým územím
v krajinnej štruktúre mesta. Krajinná štruktúra bude definovaná na podklade dostupných
odborných podkladov, primerane aktualizovaných vo vzťahu k riešenému územiu.

mapa_US_vinohrady

  • Cieľom nášho spolku je napomáhať trvalému rozvoju vinohradníctva a vinárstva ako súčasti nášho prírodného, kultúrneho a historického dedičstva vo Vajnoroch, a preto by sme chceli k tomuto dokumentu priniesť čo najširší pohľad na danú problematiku zapojením vajnorákov v maximálnej možnej miere.

Dostupná dokumentácia je v časti - súbory na stiahnutie:

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznamenie_o_prerokovani_US_vinice Veľkosť: 82 kB Formát: pdf Dátum: 5.3.2022
US_vin_navrh_ZADANIA Veľkosť: 3.93 MB Formát: pdf Dátum: 5.3.2022
Kontakty Veľkosť: 37.7 kB Formát: pdf Dátum: 5.3.2022
mapa_US_vinohrady Veľkosť: 4.02 MB Formát: png Dátum: 5.3.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.