Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kalendár udalostí

Apríl 2024

Vajnkošt 2024 - odovzdanie vzoriek do súťaže
28. Apríl 2024 o 17:00

Vajnkošt 2024 - odovzdanie vzoriek do súťaže

Miesto: Čierny chodník 42, Bratislava - Vajnory

Vzorky vína sa zbierajú a prihlasujú na formulári (ak ste ho už nezaslali elektronicky) od utorka 23. apríla 2024 do pondelka 29. apríla 2024. Nesprávne označenie údajov prihlásených vzoriek vína na prihláške a na prihlásených vzorkách vína, ako aj nesplnenie požadovaných termínov a podmienok uvedených v štatúte súťaže, oprávňujú usporiadateľa vylúčiť príslušné vzorky prihlasovateľa zo súťaže bez akejkoľvek náhrady. Spoločne so vzorkami prihláseného vína, ktoré sú naplnené v uzatvorených sklenených fľašiach označených čitateľne štítkami alebo etiketami, prihlasovateľ prinesie vyplnenú a podpísanú prihlášku s údajmi: mena a adresy výrobcu názvu vína ročníka použitých odrôd viniča (platí pre všetky hroznové vína) označenia obsahu zvyškových cukrov (stačí slovný údaj) pôvodu hrozna (názov vinohradníckej obce podľa pôvodu hrozna, platí pre všetky hroznové vína) Prihlášky spoločne s prihlásenými vzorkami vína odovzdajte alebo zašlite riadne vyplnené na zberné miesto organizátora súťaže do pondelka 29. apríla 2024 : ZBERNÉ MIESTO VO VAJNOROCH Ing. Norbert Surányi Vajnorský vinohradnícky spolok – Via Vitis Čierny chodník 42, 831 07 Bratislava – Vajnory V čase od 17.00 hod do 20.00 hod Tel.: 0905 581 356 Prihlášky môžete zaslať aj elektronicky do uvedeného termínu na e-mail: vajnkost@gmail.com     Požadované sú 3 fľaše o minimálnom objeme 0,75l alebo 4 fľaše o objeme 0,5l označené štítkom alebo etiketou(čitateľne a nezmazateľne) z každej prihlásenej vzorky .   Dobrovoľný príspevok za prihlásenie vzorky vína do súťaže Vajnkošt Via Vitis 2024 je 5 eur za každú vzorku

Vajnkošt 2024 - odovzdanie vzoriek do súťaže
29. Apríl 2024 o 17:00

Vajnkošt 2024 - odovzdanie vzoriek do súťaže

Miesto: Čierny chodník 42, Bratislava - Vajnory

Vzorky vína sa zbierajú a prihlasujú na formulári (ak ste ho už nezaslali elektronicky) od utorka 23. apríla 2024 do pondelka 29. apríla 2024. Nesprávne označenie údajov prihlásených vzoriek vína na prihláške a na prihlásených vzorkách vína, ako aj nesplnenie požadovaných termínov a podmienok uvedených v štatúte súťaže, oprávňujú usporiadateľa vylúčiť príslušné vzorky prihlasovateľa zo súťaže bez akejkoľvek náhrady. Spoločne so vzorkami prihláseného vína, ktoré sú naplnené v uzatvorených sklenených fľašiach označených čitateľne štítkami alebo etiketami, prihlasovateľ prinesie vyplnenú a podpísanú prihlášku s údajmi: mena a adresy výrobcu názvu vína ročníka použitých odrôd viniča (platí pre všetky hroznové vína) označenia obsahu zvyškových cukrov (stačí slovný údaj) pôvodu hrozna (názov vinohradníckej obce podľa pôvodu hrozna, platí pre všetky hroznové vína) Prihlášky spoločne s prihlásenými vzorkami vína odovzdajte alebo zašlite riadne vyplnené na zberné miesto organizátora súťaže do pondelka 29. apríla 2024 : ZBERNÉ MIESTO VO VAJNOROCH Ing. Norbert Surányi Vajnorský vinohradnícky spolok – Via Vitis Čierny chodník 42, 831 07 Bratislava – Vajnory V čase od 17.00 hod do 20.00 hod Tel.: 0905 581 356 Prihlášky môžete zaslať aj elektronicky do uvedeného termínu na e-mail: vajnkost@gmail.com     Požadované sú 3 fľaše o minimálnom objeme 0,75l alebo 4 fľaše o objeme 0,5l označené štítkom alebo etiketou(čitateľne a nezmazateľne) z každej prihlásenej vzorky .   Dobrovoľný príspevok za prihlásenie vzorky vína do súťaže Vajnkošt Via Vitis 2024 je 5 eur za každú vzorku

Máj 2024

Vajnkošt 2024 - odborné hodnotenie
3. Máj 2024 o 12:00

Vajnkošt 2024 - odborné hodnotenie

Miesto: Dom Kultúry vo Vajnoroch

Hodnotenie vín sa uskutoční 3. mája 2024 vo Vajnoroch. Pred jeho začiatkom odborný garant preverí prihlášky s prihlásenými vzorkami vína a vyradí také, ktoré nezodpovedajú podmienkam v tomto štatúte . Hodnotenie prebehne stobodovým systémom podľa pravidiel stanovených Medzinárodným úradom pre vinič a víno O.I.V.   Vzorky vína sa v priebehu hodnotenia predkladajú členom hodnotiacej komisie zoradené do homogénnych sérií v poradí zohľadňujúcom: farbu vína (biele, ružové, červené vína) obsah zvyškového cukru (suché, ostatné vína) ročník (mladé ročníky vína pred staršími ročníkmi) vôňu (vína vyrobené z nearomatických odrôd pred aromatickými)   Vzorky hroznových vín vyrobené amatérskymi vinármi sú hodnotené v komisii. Ocenenie najlepšie víno z Vajnor môže získať ktorékoľvek hroznové víno prihlásené do súťaže od amatérskeho vinára bez ohľadu na kategóriu hroznového vína, v ktorej o titul súťaži. Podmienkou pre získanie tohto ocenenia je, aby hroznové víno malo pôvod hrozna použitého na jeho výrobu vo vinohradníckej obci Vajnory.   Vína budú hodnotené pri nasledujúcich teplotách: biele, ružové a oranžové vína: 10 – 12 °C červené vína: 15 – 18 °C prírodné špeciálne vína a botrytické vína: 8 – 10 °C šumivé a perlivé vína: 6 – 8 °C   Hodnotiacu komisiu zostavuje usporiadateľská organizácia. Táto sa skladá najmenej z piatich členov a jedného predsedu komisie. Žiaden výrobca ani prihlasovateľ vína do súťaže nesmie hodnotiť svoje prihlásené vzorky vína anonymne predkladané v komisii.   Predseda komisie pred začiatkom hodnotenia oboznámi jej členov s hodnotiacim systémom, vysvetlí všetky technické údaje potrebné pre správne hodnotenie vzoriek a v priebehu hodnotenia kontroluje správnosť údajov v degustačných hárkoch a v prípade nejasností má rozhodujúce slovo. Predseda komisie súčasne dohliada na činnosť pracovníkov technického zabezpečenia pri kontrole a elektronickom spracovaní údajov.   Pred začiatkom hodnotenia každej homogénnej série vína si hodnotiaca komisia písomne a verbálne vyhodnotí kalibračnú (nultú) vzorku vína. Na jej základe si všetci členovia komisie „nastavia“ mieru citlivosti na jednotlivé senzorické parametre v hodnotení vína.   Členovia komisie hodnotia predložené anonymné vzorky samostatne v tichosti, bez komentovania akýchkoľvek subjektívnych dojmov, ktoré získali v priebehu hodnotenia predložených vzoriek vína. Členovia hodnotiacej komisie nesm&uac

Vajnkošt 2024 - Festival vajnorských vín - verejná prezentácia
4. Máj 2024 o 14:00

Vajnkošt 2024 - Festival vajnorských vín - verejná prezentácia

Miesto: Dom Kultúry vo Vajnoroch

Vinárska súťaž pre drobných vinárov z katastra Vajnory, Rača, Svätý Jur. Dovoľujeme si Vás pozvať na 2. ročník degustačnej súťaže vín Vajnkošt Via Vitis 2024 vo Vajnoroch. Odborným garantom hodnotenia vín v degustačných komisiách je Ing. Vladimír Hronský, enológ, profesionálny someliér a vinársky publicista.   Súťaž o najlepšie víno Vajnkoštu umožní zúčastneným amatérskym vinárom porovnať kvalitu svojho vína, ktoré sa urodilo z hrozna dopestovaného v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, s dôrazom na pôvod vo vinohradníckej obci Vajnory ako jednej zo súčasti bratislavského vinohradníctva.   Súťaž sa uskutoční v dňoch 3.-4. mája v priestoroch Domu Kultúrny vo Vajnoroch. Verejná časť súťaže sa bude konať v sobotu 4. mája 2024 od 14:00 do 22:00 a začne vyhodnotením jednotlivých vín v kategóriách. Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na verejnú ochutnávku zúčastnených vín s možnosťou hlasovať za favorita laickej verejnosti. Vstup na verejnú ochutnávku 5,- EUR Ďalšie informácie, prihlášky, lístky  

Na Urbana v Širokém 2024
25. Máj 2024 o 15:00

Na Urbana v Širokém 2024

Miesto: Komunitná vinica Široké

Na známost sa šeckím dáva, že v sobotu 25. Mája o trecí hodziňe na vinohradňíckém plácku v Širokém sa zendeme. Pri príležitosci patróna vinohradňíkú Svatého Urbana, Vajnorskí vinohradňíckí spolek spolu s Místnú Čascú Bratislava-Vajnory Vás šeckích pozívá. Dondzite sa zabavit, dobré vínka okoštuvat a tých naších vinoradňíkú podporit. O 17.30 hodzine nám nejakú ludovú pjesničku zaspívajú dzívčence a chuapci s Vajnorského okrášlovacího spolku.


Zobrazenie: