Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Žiadosť o sponzorský príspevok na Vajnkošt

Žiadosť o sponzorský príspevok

 

Vajnorský vinohradnícky spolok o.z.

Pod lipami 1, 831 07, Bratislava

IČO: 48 460 397

 

Žiadosť o sponzorský príspevok na Festival vín Vajnkošt RRRR, na organizáciu podujatia a ceny pre víťazov.

1. Charakteristika podujatia:

 

N.ročník súťaže vín Vajnkošt Via Vitis 2024 (ďalej len Vajnkošt) organizuje Vajnorský vinohradnícky spolok, o.z.. Odborným garantom hodnotenia vín v degustačných komisiách je Ing. Vladimír Hronský, enológ, profesionálny someliér a vinársky publicista.

 

Cieľom súťaže je výber najlepších vín z produkcie amatérskych vinárov, ktorí do termínu uzávierky odovzdajú prihlásené vína spolu s vyplnenou prihláškou v označenom zbernom mieste vo Vajnoroch.

Súťaž o najlepšie víno Vajnkoštu umožní zúčastneným amatérskym vinárom porovnať kvalitu svojho vína, ktoré sa urodilo z hrozna dopestovaného v Malokarpatskom vinohradníckom rajóne, s dôrazom na pôvod vo vinohradníckej obci Vajnory ako jednej so súčasti Bratislavského vinohradníctva. Návštevníkom zo širokej verejnosti, ktorí sa zúčastnia slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže a verejnej ochutnávky, pomôže v lepšej orientácii pri spoznávaní toho najlepšieho, čo sa miestnym amatérskym vinárom podarilo vyrobiť z hrozna lokálnych viníc v posledných ročníkoch a zvýši tak povedomie i propagáciu vajnorského vinohradníctva a vinárstva v kontexte jeho histórie a súčasnosti.

 

Predpokladá sa približne 100-150 vzoriek od vinárov z Malokarpatskej vinárskej oblasti.

 

2. Organizačné informácie o podujatí


Organizátori: 

Vajnorský vinohradnícky spolok o.z.

Riaditeľ súťaží: Vladimír Hronský

 

Miesto a termíny:

Dom Kultúry Bratislava- Vajnory odborná časť,  3.5.2024 (piatok) začiatok 12.00

Dom Kultúry Bratislava- Vajnory Malá sála,  4.5.2024 (sobota) 14.00-22.00

 

 Podmienky účasti:

Súťaže sa môžu zúčastniť iba hroznové a ovocné vína od tuzemských

amatérskych vinárov, ktoré výrobca prihlási

 

Súťažné kategórie vín:  

   A.1.        Biele vína, suché    0 – 4,0

 • Biele vína, polosuché 4,1 – 12,0
 • Biele vína, polosladké 12,1 – 45,0
 1. 1. Ružové vína, suché 0 – 4,0
 2. 2. Ružové vína, ostatné 4,1 – 45,0
 3. 1. Červené vína, suché 0 – 4,0
 1. Červené vína, ostatné 4,1 – 45,0
 2. Prírodne sladké vína (biele, ružové, červené) nad 45,0
 3. Oranžové vína bez obmedzenia
 4. Perlivé a šumivé vína bez obmedzenia
 5. Likérové vína (fortifikované) bez obmedzenia
 6. Ovocné vína (biele, ružové, červené) bez obmedzenia

 

Ceny:                                      

Ceny pre šampiónov jednotlivých kategórií + diplomy pre všetky vína ohodnotené medailou.

 

Organizačný výbor:

Ing. Milan Kodnár, Predseda o.z.

Ing. Norbert Surányi, Podpredseda o.z.

Marek Grebeči, Tajomník o.z.

 

3. Finančné a vecné príspevky

 

Účel použitia:

Zakúpenie cien pre víťazov v jednotlivých kategóriách ( diplomy, praktické predmety pre vinárov, vinohradníkov)

Zakúpenie občerstvenia pre účastníkov odbornej časti Zakúpenie spotrebného materiálu

Zaplatenie poplatkov súvisiacich s podujatím

 

Forma pomoci:

Zaslanie finančného príspevku

Zakúpenie, či venovanie predmetov na ceny, občerstvenie

Venovanie, či poskytnutie predmetov potrebných pre organizáciu podujatia

 

Návrhy možností:

Poukázanie dohodnutej finančnej čiastky na účet zastrešujúceho organizátora podujatia Vajnorský vinohradnícky spolok o.z. TATRABANKA a.s. SK45 1100 0000 0029 4610 9399 na základe zmluvy o sponzorstve a vystavenej faktúre.

Venovanie a poskytnutie vecných predmetov a materiálu pre zabezpečenie podujatia organizátorom podujatia na základe darovacej zmluvy.

 

Naša protiponuka:

 Sponzor do 100 EUR

Logo na letáku a ostatných propagačných materiáloch, sociálnych sieťach.

Pozvanie na verejnú degustáciu a vyhlásenie výsledkov 

Predstavenie na začiatku verejnej akcie

 

Hlavný sponzor od 101 do 299EUR

Logo na letáku a ostatných propagačných materiáloch, sociálnych sieťach.

Pozvanie na verejnú degustáciu a vyhlásenie výsledkov 

Predstavenie na začiatku verejnej akcie 

Predstavenie firemného portfólia

Odovzdanie ceny v kategórii

 

Generálny sponzor od 300 EUR

Logo na letáku a ostatných propagačných materiáloch, sociálnych sieťach.

Pozvanie na verejnú degustáciu a vyhlásenie výsledkov 

Predstavenie na začiatku verejnej akcie 

Predstavenie firemného portfólia

Odovzdanie ceny v kategórii Šampión Vajnkošt RRRR

Moderovaný rozhovor, vlastná prezentácia

 

4. Kontaktné údaje na organizátorov:

 

Hlavný komunikačný mail: vajnkost@gmail.com

 

Komunikácia sponzori, členovia komisií

Marek Grebeči                    0903 225 754
                                                  foto.grebeci@gmail.com

Zber vzoriek, komunikácia sponzori

Ing. Norbert Surányi         0905 581 356

                                                   norbert.suranyi@gmail.com

 

Organizácia odbornej časti

Ing. Milan Kodnár                              0905 424 872

                                                  viavitis2021@gmail.com

 

 

Za Vajnorský vinohradnícky spolok o.z.   Marek Grebeči