Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návštevný poriadok vo vinohradoch

Návštevný poriadok vo vinohradoch

 

 1. Rešpektujte súkromné vlastníctvo – pozemky sú súkromné, alebo prenajaté, aj keď nie sú oplotené
 2. Za účelom rekreácie použite odstavnú plochu (na súkromnom pozemku) pri vjazde do vinohradov – bezplatné parkovisko sa nachádza pri BEZ-ke
 3. Prístupové komunikácie k vinohradom (aj keď majú asfaltový povrch) slúžia v prvom rade pre účely obhospodarovania vinohradov a vykonávania poľnohospodárskej, lesníckej a poľovníckej činnosti, pohybuje sa po nich aj poľnohospodárska technika
 4. Pre peší pohyb po vinohradoch používajte len už existujúcu cestnú sieť
 5. Prejazd je možný len pre majiteľov/užívateľov pozemkov – zakazujú sa jazdy po vinohradoch a testovacie jazdy terénnych vozidiel, najmä mimo existujúcej cestnej siete
 6. Je prísne zakázané zakladať ohniská mimo vyznačených chránených ohnísk a zakladať oheň v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva (viac info v Pravidlách pre založenie ohňa vo vinohradoch, uvedených nižšie v tomto dokumente)
 7. Je slušné a ohľaduplné upratať akúkoľvek nečistotu spôsobenú vlastnou činnosťou alebo psom
 8. Je slušné a ohľaduplné nenechávať po sebe v krajine neporiadok
 9. Za samozrejmé sa považuje nekradnúť/neničiť pomocný materiál, zariadenie slúžiace k poľnohospodárskej činnosti, ale ani úrodu

Vinice a pozemky v správe Vajnorského vinohradníckeho spolku Via Vitis, alebo v prenájme členmi spolku sú označené nasledovnými tabuľkami:

tabulky_male_vinoriadok_podakovanie

Takto je označený priestor určený na oddych a neprebieha na ňom vinohradnícka činnosť. Chceme však poprosiť o ohľaduplné správanie sa s akceptáciou priority pre členov spolku a akciám nimi poriadanými.

tabulky_male_vinoriadok

Pozemky takto označené primárne slúžia pre potreby spolku VIA VITIS, ktorý sa o daný priestor stará.

NIE SÚ VEREJNÝM MIESTOM BEZ OBMEDZENÍ!

Preto v prípade záujmu o pobyt na tomto mieste nás kontaktujte.

tabulky_male_gdprkamery

Pravidlá pre založenie ohňa vo vinohradoch

 1. Zakladať oheň vo vinohrade len na miestach, ktoré sú na to určené a sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa. 
 2. Pred tým ako založíte oheň, nahláste túto skutočnosť na telefónne číslo 0917 210 677 Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava - Rača, alebo 150, nakoľko dym z ohňa vo vinohradoch je viditeľný do diaľky a pri väčšom zadymení môžu aktívni občania volať HZ.
 3. Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do vinohradu, alebo priamo do vinice, či na pozemok, kde sa nachádza miesto s ohniskom..
 4. Nenechávať deti bez dozoru pri ohnisku a nedovoliť im hrať sa so zápalkami.
 5. Neodhadzovať neuhasené cigarety.
 6. Presvedčiť sa, či je ohnisko uhasené, prípadne ho dodatočne zaliať vodou, alebo ho prekryť vrstvou zeminy.
 7. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané.
 8. Pri vzniku požiaru sa snažte konať s pokojom a rozvahou, vykonajte nevyhnutné opatrenia, t. j. pokúsiť sa ho v rámci svojich možností uhasiť, prípadne zamedziť jeho šíreniu.
 9. Požiar je potrebné ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov prípadne na tiesňovú linku Hasičského a záchranného zboru 150 alebo na tiesňovú linku integrovaného záchranného systému 112.
 10. Dodržiavať zákaz vypaľovania trávy a porastov. Takéto porušenie zákona o ochrane pred požiarmi je možné sankcionovať pokutou až do výšky 331 € pre fyzické osoby a 16 596 € pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informačná tabuľka na pozemkoch a viniciach v správe VIA VITIS Veľkosť: 512.2 kB Formát: pdf Dátum: 16.5.2023