Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

NEREALIZUJEME

Dobrý deň,

dovoľte mi touto cestou Vám oznámiť, že Vaša žiadosť o dotáciu v rámci Bratislavská regionálna dotačná schéma – výzva na podporu mládeže 2022 na základe Uznesenia zo Zastupiteľstva BSK č. 456/2022 zo dňa 08.04.2022 žiadateľovi Vajnorský vinohradnícky spolokPod lipami 9980/1, 831 07, Bratislava-Vajnory na projekt: “Organizovanie pravidelných preventívnych a nízkoprahových aktivít zo zameraním na mládež”, Vám nebola schválená.

Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu schémy Bratislavská regionálna dotačná schéma – výzva na podporu mládeže 2022 bolo vyčlenených 84 000 EUR. Žiadosti vyhodnotené v zmysle podmienok tejto výzvy Odbornou hodnotiacou komisiou a následne prerokované Dotačnou komisiou značne prevyšovali finančné limity tejto dotačnej schémy.

Veríme, že aj napriek tomu sa Vám podarí projekt zrealizovať.

Prajeme veľa šťastia.

S pozdravom
Oddelenie dotácií

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. O. BOX 106
820 05 Bratislava 25, Slovenská republika
dotacie@region-bsk.sk
www.bratislavskykraj.sk