Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

BRDS - výzva na podporu turizmu 2022

logo-BSK_modre

Projekty v oblastiach životného prostredia, turizmu a environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) budú podporované aj v roku 2022. Požiadajte o príspevok zo župnej dotačnej schémy.

Výzva Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022, ktorá bola zverejnená koncom novembra 2021, už druhý rok podporuje projekty v troch oblastiach podpory – životné prostredie, turizmus a EVVO. Na podporu týchto oblastí pôjde v roku 2022 z dotačnej schémy až 700 000 eur. Výzva Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka reaguje na aktuálne výzvy územia vyplývajúce zo zmeny klímy ako aj na potreby udržateľného rozvoja.

Podpora je zameraná primárne na realizáciu adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy. Konkrétne prostredníctvom podpory budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry a prostredníctvom realizácie vodozádržných opatrení. Cieľom BSK je podporovať a zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany životného prostredia prostredníctvom environmentálnych výchovno-vzdelávacích aktivít, konkrétne prostredníctvom realizovania prírodných záhrad v areáloch škôl. 

Výzva je otvorená pre tri oblasti:

  • životné prostredie a verejná infraštruktúra (adaptačné opatrenia na zmenu klímy a osadenie prvkov drobnej architektúry),
  • turizmus (cykloturistická infraštruktúra a infraštruktúra vodného turizmu),
  • Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

Pre túto oblasť podpory sme pripravili nasledovný projekt

Popis projektu

Anotácia: Náš komunitný vinohrad je cca 100 metrov od cyklocesty JURAVA, tak by sme chceli urobiť odbočku s ceduľami a tabuľou smerom k nášmu zachraňovanému vinohradu a cez poľné cestičky až k priestoru nad nimi, ktoré ponúka nádherné výhľady. Tu im urobiť miesto, kde by si mohli dať svoje bicykle do stojanov a posedieť si buď pri ohnisku, alebo pod prístreškom v lone prírody na rozhraní vinohradov a lesa. Urobiť tam lavičky, smetné koše, informačné tabule, cyklostojany a kvetináče na ruže. Dokonca by sa dala pre horské bicykle navrhnúť paralelná trasa priamo cez vinohrady s výhľadmi z úpätia Malých Karpát. Je to miesto, kde je možné sa stretnúť s divoko žijúcimi zvieratami a pestrým rastlinstvom. Miesto ponúka priestor ako na aktívny, tak aj relaxačný oddych. Pre ľahkú dostupnosť a blízkosť, môže to slúžiť aj na pešiu turistiku. V poslednej dobe sa z Bratislavy vytratili amatérske súťaže v cyklomaratóne a práve vinohrady by mohli byť v budúcnosti vhodným priestorom aj na takéto aktivity.


Cieľové skupiny: Nakoľko sa lokácia nachádza na okraji mestskej časti Bratislava III je predpoklad, že by ju mohlo potencionálne využívať približne 70000 ľudí. V niektorých obdobiach po JURAVE prejdú 100ky cyklistov za deň. Priestor je ľahko dostupný aj MHD o čom píšeme na našej webstránke: https://www.viavitis.sk/12285/kde-nas-najdete


Podrobný popis projektu: Keďže neďaleko nášho Komunitného vinohradu Široké je cyklotrasa JURAVA, tak by sme chceli urobiť odpočinkové miesto pre cyklistov. Podľa dotačnej schémy by sme na pozemku, ktorý máme v zápožičke od majiteľa na 15 rokov, chceli urobiť posedenie a informačnú tabuľu o Vajnorských vinohradoch. Jedná o pozemok obyvateľa z Vajnor a v prílohe prikladáme podpísanú zmluvu o prenájme. Tak isto prikladáme aj schématický náčrt rozloženia jednotlivých komponentov, ktoré budú tvoriť odpočívadlo, prístrešok a vyhliadku pre cyklistov, ale aj pre peších turistov. Všetky prvky budú iba položené na betónových kvádroch o rozmeroch 50x50x10cm. Podkladová zem je totižto navozená stavebná suť s kopou betónov, kamenia rozličného stavebného odpadu, ktorý tu bol navozený v minulosti a boli z neho urobené terasy, čím sa pôvodným majiteľom zamedzilo túto pôdu využívať na pôvodný účel ako vinohrad resp. záhradu. Ešte donedávna bol tento priestor v nájme Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, ale v roku 2019 bol pozemok vrátený
pôvodnému majiteľovi, ktorý ho však ako už bolo spomínané nemôže využívať podľa pôvodného účelu, keď tento pozemok dali do nájmu.
Keďže máme s majiteľom zmluvu o zápožičke, tak tento pozemok zatiaľ iba kosíme a čistíme od náletových drevín nízkeho vzrastu. Miesto by malo slúžiť aj ako zázemie pre cyklistov, ktorý sa rozhodnú ísť trasou od BEZ-ky smerom k Máhrovej búde a okolo Sakrakopcu až na Biely kríž, ktorý je častým cieľom cyklistov. Nakoľko tu bude aj servisný cyklostojan, tak si môžu urobiť v prípade potreby aj menší servis. Priestor s atribútom vyhliadky dáva vysoký potenciál na jeho využívanie a keďže je na vzdialenejšom mieste od ľudských obydlí, preto sme volili jednotlivé prvky v maximálnej možnej miere antivandalovsky, ale zase tak, aby čo najviac zapadli do daného okolia. Na infotabuliach by sme chceli spropagovať Vajnorské vinohrady v rámci Malokarpatskej vinohradníckej cesty nakoľko sme zistili, že Vajnorské vinohrady nie sú v povedomí Bratislavčanov. Všetci evidujú Račianske a Jurské vinohrady, ale sú prekvapení, keď im povieme, že sú tu aj Vajnorské vinohrady. Preto by sme chceli urobiť informačnú tabuľu (tabule), ktoré by ich o tejto skutočnosti informovali. Nuž a súčasne by sa prepojilo chýbajúce ohnivko medzi Račou a Jurom. Túto lokalitu a zaujímavé body v okolí (ako napríklad Jelša, ktorá bola nominovaná ako strom roka v SR) by sme zaradili pre záujemcov o geocaching.


Prínos projektu: Prínosom je nájsť nové využitie pre zdevastovanú prírodu vďaka činnosti ľudí nakoľko navozená suť neumožňuje tento priestor využívať ako vinohrady, či záhrady ako to bolo v minulosti, lebo napriek snahe aj Poľnohospodárskeho družstva sa na tomto priestore nedarilo viniču a preto je to teraz veľmi zanedbaný a zaburinený priestor. Súčasne v budúcnosti plánujeme tento priestor využiť aj ako súčasť náučného chodníka po vinohradoch nakoľko sa nachádza na rozhraní vinohradov a lesa, ale v skutočnosti to, čo je les, v minulosti bol tiež vinohrad, ktorý naši predkovia obrábali tvrdou prácou, o čom svedčia aj kamenné valy po celom lese. Tento priestor je z pohľadu možností trasovania ako križovatka trás západvýchod (Rača-Jur) a juh - sever (BEZ-Biely kríž). Súčasťou tohto priestoru je aj náš plán vybudovania tu kaplnky pre Sv. Urbana ako ochrancu vinohradov a aj takto nadviazať na kultúrne a náboženské tradície Vajnorákov (tento zámer v tejto výzve nepopisujeme). Keďže vo Vajnorských vinohradov pôsobia viacerí drobní vinári, tak súčasne sa to môže stať aj miestom na ich spoločné stretnutia, nakoľko z tohto miesta sú Vajnorské vinohrady ako na dlani. Veríme, že okrem cyklistov si toto
miesto obľúbia aj turisti z blízkeho okolia BA ako aj školy na svoje školské výlety za poznávaním prírody. Chceme týmto projektom prinavrátiť ,,život” do tejto oblasti, naštartovať turistický ruch a tým pádom aj zachrániť dedičstvo vinohradníctva v Bratislave, ktoré po celé stáročia bolo neoddeliteľnou súčasťou. Tým, že väčšinovým ukončením vinohradníckej činnosti PD Vajnory sa zrušilo aj oplotenie okolo Vajnorských vinohradov, stala sa táto oblasť ,,rajom" pre občanov, ktorí sa neštítia zbaviť sa svojho odpadu vyvezením do prírody a takto tu vznikajú čierne skládky. Tým, že do tohto priestoru dostaneme verejnosť, ktorej záleží na prírode bude tento priestor viac pod kontrolou ľudských očí a veríme, že to zabráni ďalšiemu vznikaniu čiernych skládok, s ktorými tu máme veľmi zlé skúsenosti.