Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Firemné dobrovoľníctvo

Čo je firemné dobrovoľníctvo

Firemné dobrovoľníctvo je zapájanie zamestnancov firmy do dobrovoľníckych aktivít. To sa môže diať rôznymi spôsobmi:

 • Zamestnávateľ môže podporovať aktivity svojich zamestnancov v oblasti dobrovoľníctva tým, že im poskytuje časový priestor na ich vykonávanie – znamená to, že napríklad hodinu týždenne zo svojho pracovného času môžu realizovať svoje dobrovoľnícke aktivity.
 • Zamestnávateľ môže podporovať aktivity svojich zamestnancov v oblasti dobrovoľníctva tým, že im poskytuje financie na vykonávanie aktivít vo sfére, ktorá ich baví - znamená to, že napríklad vyhlasujú zamestnanecké granty a zamestnanci sa môžu zapojiť do výzvy svojim projektom.
 • Zamestnávateľ môže podporovať aktivity svojich zamestnancov v oblasti dobrovoľníctva tým, že im priamo v práci vytvorí priestor na to, aby mohli v rámci pracovného času realizovať aktivity, ktoré sa netýkajú ich pracovného výkonu – napríklad doučovanie nejakého predmetu kolegove dieťa a podobne.
 • Zamestnávateľ môže vytvárať priestor na to, aby mohli zamestnanci spoločne dobrovoľníčiť a to či už jednorázovo, alebo pravidelne. Často ide najmä o environmentálne aktivity, údržba turistického chodníka, čistenie jazierka a podobne. Zamestnávateľ túto aktivity zorganizuje a pridá k samotnej dobrovoľníckej práci aj určitú pridanú hodnotu ako je guláš, či opekačka...
 • Zamestnávateľ môže vystupovať ako podporovať firemného dobrovoľníctva aj tým, že niektoré odborné zákazky nebude svojim odberateľom faktúrovať, čo znamená, že zamestnanci vo svojom pracovnom čase budú realizovať pro bono aktivity. Svoju odbornosť teda budú využívať aj v prospech tých, ktorí si tieto služby nemôžu zaplatiť.

Na Slovensku je stále viac firiem, ktoré niektorú z vyššie uvedených možností začali využívať. V čom spočívajú výhody firemného dobrovoľníctva? Tých je hneď niekoľko a dajú sa rozdeliť do viacerých kategórií podľa toho, komu prinášajú úžitok.

Pre firmy je profit z firemného dobrovoľníctva:

 • v tom, že zamestnanci majú určité rozptýlenie, nie sú stále v monotónnosti svojej práce, dobrovoľníctvo pre nich môže byť práve tým spestrením, vďaka ktorému nedochádza u zamestnancov k stereotypu, či k syndrómu vyhorenia
 • v tom, že zamestnanci majú pocit väčšej spolupatričnosti a priateľskejšej pracovnej atmosféry, ak vidia a cítia, že im zamestnávateľ vychádza v ústrety a umožňuje im venovať sa aktivitám, ktoré majú radi.
 • v tom, že pokiaľ zamestnanci vykonávajú dobrovoľnícku aktivitu spoločne, môže to byť vhodný teambuildingový prvok a teda aj nástroj na budovanie pozitívnej pracovnej atmosféry, priateľských vzťahov na pracovisku.
 • v tom, že pre verejnosť má firma podporujúca dobrovoľníctvo pozitívny imidž. Firma si teda takýmito aktivitami buduje svoju značku a svoje dobré meno.
 • v tom, že vďaka hromadným aktivitám mimo pracoviska je možné lepšie spoznať samotných svojich zamestnancov. Zblížiť sa s nimi, čo dodáva zamestnancovi pocit dôvery a bezpečia a teda tak sa potom cíti aj na svojom pracovisku.

Pre komunitu je profit z firemného dobrovoľníctva:

 • najmä v tom, že dobrovoľníci pomáhajú pri aktivitách, ktoré komunita potrebuje a na ktoré dobrovoľníkov hľadá
 • v tom, že pokiaľ ide o odborné aktivity /v súčasnosti najčastejšie v IT oblasti, alebo v oblasti právneho poradenstva a podobne.../, sú často pre komunitu jedinými dostupnými a môžu vďaka tomu realizovať svoje činnosti kvalitne, efektívne a na požadovanej úrovni.

Pre spoločnosť je profit z firemného dobrovoľníctva:

 • v tom, že dobrovoľníctvo je jedným z faktorov, ktoré poukazujú na to, aká vyspelá je spoločnosť. Čím vyspelejšia a ekonomicky zdatná spoločnosť, tým má aj dobrovoľníctvo v tejto krajine vyšší spoločenský status.

 

Aj Vaša firma, či spoločnosť môže pomôcť pri záchrane a obnove kultúrneho a prírodného dedičstva Vajnor. Už dnes sa môžete zapojiť do dobrovoľníckeho programu Vajnorského vinohradníckeho spolku Via Vitis pre firmy, organizácie, či iné kolektívy !

Pre firmy, organizácie, či iné usilovné kolektívy vieme vytvoriť pracovné odpo/popoludnia, kde je reálny výsledok viditeľný hneď. Veríme, že tieto užitočné aktivity pre záchranu zanedbaných Vajnorských vinohradov, či ochrane prírody neďaleko Bratislavy, môžu byť aj zaujímavou formou teambuildingových aktivít pre akékoľvek skupiny a kolektívy.

Pod našim odborným vedením Vám ponúkame možnosť pracovných aktivít priamo vo vinohrade, alebo v jeho okolí v príjemnom prostredí zelene. Na základe Vašich preferencií a možností Vám vieme pripraviť dobrovoľnícky deň pre Vašu organizáciu na rôznych lokalitách Vajnorských vinohradov. Firemní dobrovoľníci nám pomáhajú napríklad pri zimnom rezezelených a zemných prácach v komunitnom vinohrade, či  pri úprave a čistení okolitej prírody, alebo pri výsadbe nových ovocných stromčekov, či následnej starostlivosti o ne. Sú to aktivity, z ktorých úžitok majú všetky zúčastnené strany.

Základom úspešnej spolupráce je kvalitná príprava plánovaného podujatia. Môžete si vybrať buď z plánovaných aktivít, ktoré máme zverejnené v našom kalendári, alebo si môžete vybrať niektorý voľný deň individuálne iba pre Vašu firmu, organizáciu, či spoločnosť.

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na adrese viavitis2021@gmail.com.

Ďakujeme.