Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu. Na Slovensku právne postavenie dobrovoľníka/čky a právne vzťahy pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v SR a zahraničí upravuje Zákon o dobrovoľníctve (č. 406/2011).

Vo všeobecnosti dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je človek (latinsky voluntarius = ochotný, naklonený), ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a životné skúsenosti, plus je tu naša ponuka navyše :-) .

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií je strešnou organizáciou. 

logo_pata

Naším poslaním je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku, s cieľom byť hlasom dobrovoľníckych centier a organizácií, ktoré rozvíjajú dobrovoľníctvo, obhajovať ich potreby a záujmy a pretavovať ich do legislatívnej či celospoločenskej praxe.

Držíme sa hodnôt ako profesionalita, etickosť, odbornosť, zodpovednosť a pozitívne smerovanie s víziou dosiahnutia optimálnych legislatívnych, finančných a inštitucionálnych podmienok, ktoré umožňujú kontinuálny rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku.

Pri našich aktivitách a brigádach často spolupracujeme s dobrovoľníkmi, preto ďakujeme Bratislavskému dobrovoľníckemu centru a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum, s ktorými sme v tejto oblasti nadviazali spoluprácu.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) je občianske združenie založené 28.novembra 2012. Dobrovoľnícke centrum funguje ako servisná organizácia pre všetkých tých, ktorí by radi nezištne pomáhali iným. Prepájame dobrovoľníkov a dobrovoľníčky s organizáciami v Bratislave a Bratislavskom kraji. Motivujeme ľudí k dobrovoľníctvu a učíme organizácie ako s dobrovoľníkmi pracovať. Posúvame dobrovoľníctvo v tomto regióne stále o kúsok vyššie.

bdc-logo-1

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum vzniklo v máji 2004. Našim poslaním je rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí. Sme zastrešujúcou organizáciou pre viac ako 400 organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi po celom Slovensku.          logo_CARDO

Ako občania, živnostníci či firmy máte právo podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. rozhodnúť o použití 2% alebo 3% svojich daní na vymedzené účely a tým podporiť fungovanie konkrétnej organizácie v treťom sektore. Aktuálne informácie k asignácii nájdete TU.

Prečo podporovať dobrovoľníctvo?

-   Dobrovoľníci dokážu promptne reagovať a pomáhať.

-   Dobrovoľníctvo prispieva k pozitívnym zmenám v spoločnosti.

-   Dobrovoľníctvo má ekonomický význam pre Slovensko. Zvyšuje HDP našej krajiny.

-   Dobrovoľníctvo je druhom neformálneho vzdelávania.

-   Dobrovoľníctvo napomáha rozvoju sociálnej a kultúrnej stránky osobnosti dobrovoľníka.   

-   Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti zvyšuje atraktívnosť jedinca na trhu práce.

Darovanie 3% z daní

Veríme, že najlepším spôsobom, ako spoznať prínos dobrovoľníctva je stať sa jedným z dobrovoľníkov. Sme radi, že slovenský právny systém myslí aj na dobrovoľníkov a poskytuje im benefit v podobe možnosti darovať až 3% daní z príjmov. Táto možnosť prináleží každému dobrovoľníkovi (daňovníkovi), ktorý v zdaňovacom období odpracoval minimálne 40 hodín a má doklad o vykonaní takejto dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktorú pracoval ako dobrovoľník.

Našu ponuku na dobrovoľnícke akcie hlavne využívajú základné a stredné školy, ktoré vedú svojich študentov k dobrovoľníctvu ako forma osobnej realizácie v prospech ľudstva.

 Z pohľadu dobrovoľníctva ak ste zamestnanec, tak sa ide podľa Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, kde je tento paragraf:
„§ 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti
(1)
Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v pracovnom čase; za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Pracovné voľno poskytnuté podľa prvej vety sa nepovažuje za výkon práce.
(2)
Podmienky poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu možno dohodnúť aj so zástupcami zamestnancov; mzdu ani náhradu mzdy za čas pracovného voľna nemožno dohodnúť.“.

Na základe požiadavky Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré potvrdilo naplnenie základného štandardu kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, nám bol udelení certifikát značky kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme"

banner_znacka_kvality1_stvorec

Vieme, že dobrovoľníctvo môže mať viacero foriem a aj my máme viacero potrieb, kde by sa nám hodila pomoc od dobrovoľníkov. Preto sme pre záujemcov o dobrovoľnú pomoc pre náš spolok pripravili tieto možnosti, z ktorých si môžete vybrať. Ak tam nenájdete to, čo by vám najviac vyhovovalo, tak nás kontaktujte napriamo.

Možnosti dobrovoľníctva u nás:

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Záznam z Rádia FM o dobrovoľníkoch
Veľkosť: 5.66 MB Formát: mp3 Dátum: 3.8.2021
Brožúra_ponuka_dobrovolnici_2023 Veľkosť: 2.8 MB Formát: pdf Dátum: 7.3.2023
Brožúra_ponuka_dobrovolnici_2023_navratka Veľkosť: 59.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.3.2023
Zachráňme spolu_rozšírené_final Veľkosť: 585.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.3.2023
Prezentácia_BDC_trh_dobrovolnictva_verz1_s_fotkami Veľkosť: 14.4 MB Formát: pdf Dátum: 8.3.2023
Certifikát kvality práce s dobrovoľníkmi Veľkosť: 347 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2023
dobrovolnik_dohodar_infografika Veľkosť: 1.29 MB Formát: pdf Dátum: 19.4.2023
Infografika_-_dobrovoľníkom_v_čase_koronavírusu_-_rady_a_odporúčania Veľkosť: 236.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2023
typy_dobrovolnikov_-_test Veľkosť: 910.1 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2023
zakl_standard_letak2_2020 Veľkosť: 186.4 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2023
CROWDFUNDINGOVÁ KAMPAŇ KROK ZA KROKOM STRUČNÝ SPRIEVODCA ÚSPEŠNOU KAMPAŇOU Veľkosť: 1.99 MB Formát: pdf Dátum: 25.5.2023